22 października to liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. W sanktuarium na Białych Morzach odbyły się uroczystości odpustowe.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wręczył marszałkowi województwa Witoldowi Kozłowskiemu i przewodniczącemu małopolskiego sejmiku Janowi Dudzie dekret wydany przez watykańską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w którym potwierdziła ona, że św. Jan Paweł II jest patronem województwa małopolskiego "wraz z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i przywilejami liturgicznymi".

W maju 2019 r. sejmik przyjął w tej sprawie rezolucję. Podkreślono w niej, że z Małopolską związanych jest wielu świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, ale Jan Paweł II jest w tym gronie postacią szczególną, a patronat byłby dla Małopolan rodzajem zobowiązania, aby "wciąż na nowo poznawać spuściznę, jaką nam pozostawił – zawartą zarówno w jego pismach, jak i w przykładzie własnego życia".

Abp Jędraszewski mówił, że 42 lata temu podczas inauguracji pontyfikatu padły słynne słowa nowego papieża: "Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!".

"Przez prawie 27 lat na wszystkich areopagach świata starał się on otwierać dla Chrystusa drzwi ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju, ponieważ głęboko wierzył w to, że tylko Chrystus wie, co jest w człowieku i tylko Chrystus jest kluczem, dzięki któremu każdy człowiek może zrozumieć samego siebie"

– powiedział abp. Jędraszewski.

Nawiązał do homilii wygłoszonej podczas pogrzebu papieża i ostatniego błogosławieństwa, jakiego Jan Paweł II udzielił w Niedzielę Wielkanocną.

"To wołanie: +Pobłogosław nas, Ojcze Święty+ powtarzamy dzisiaj z wielką żarliwością i mocą, gdy przeżywamy trudne czasy różnorakich niepokojów związanych z pandemią COVID 19, a także ideologicznych zagrożeń dotyczących instytucji małżeństwa i rodziny czy też czyniących z aborcji i eutanazji prawa człowieka" – powiedział abp Jędraszewski.

Homilię wygłosił były osobisty sekretarz papieża kard. Stanisław Dziwisz. Mówił, że trudno sobie wyobrazić dzieje ostatniego stulecia bez tego, co wniósł papież w życie ludzi na wszystkich kontynentach i trudno wyobrazić sobie los Polski oraz innych narodów naszej części Europy.

"Jest naszym obowiązkiem i przywilejem przekazać następnym pokoleniom pamięć o wielkim apostole naszych czasów" – mówił.

Kard. Dziwisz podkreślił, że manifestacyjny pogrzeb Jana Pawła II nie był pożegnaniem, ale początkiem jego duchowej obecności. Dodał, że dzisiaj jest czas na dziękczynienie Bogu za dar życia, miłości i służby św. Jana Pawła II.

"Jeszcze bardziej potrzeba nam jego mądrej obecności w naszym społeczeństwie, w czasach zamieszania, nieporozumień, napięć i sporów, jakich jesteśmy świadkami w ojczyźnie" – mówił kard. Dziwisz, dodając, że codziennie musimy wykuwać kształt wewnętrznej wolności, troski o dobro wspólne, życzliwości i miłosierdzia okazywanego bliźnim.

"Nie lękajmy się kochać i służyć, jak on, bo to królewska droga prowadząca do pełni życia i radości" – zaapelował kard. Stanisław Dziwisz.