Deklaracja główny nacisk kładzie na wzmocnienie roli rodziny we współczesnym świecie. Jak streszcza wiceszef spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, filarami dokumentu są zasady:

  • każdy człowiek ma niezbywalne prawo do życia;
  • w prawie międzynarodowym nie istnieje „prawo człowieka do aborcji”;
  • aborcja nie może być uznawana za metodę planowania rodziny.

Głos w sprawie zabrał red. Tomasz Sakiewicz.

"Dzisiaj Polska stanęła po stronie cywilizacji życia. Jestem dzisiaj szczególnie dumny z tego, że jestem Polakiem" - czytamy we wpisie.

W deklaracji podkreślono m.in. rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. Sygnatariusz zgodzili się też, że "w żadnym przypadku nie należy promować aborcji jako metody planowania rodziny" oraz że "wszelkie środki lub zmiany związane z aborcją w systemie opieki zdrowotnej mogą być określone jedynie na szczeblu krajowym lub lokalnym zgodnie z krajowym procesem legislacyjnym".

Deklaracja Genewska jest odpowiedzią na forsowanie przez Komitet Praw Człowieka ONZ uznania aborcji za jedno z praw człowieka. Poniżej spot, przygotowany na okoliczność przyjęcia deklaracji przez kilkadziesiąt krajów na całym świecie.