Aborcja eugeniczna niezgodna z Konstytucją! Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie ws. zgodności z konstytucją przepisu o dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej. Dziś w TK odbyła się rozprawa dotycząca tej kwestii. Wzbudziła ona wiele emocji, zarówno wśród przeciwników, jak i zwolenników aborcji. Decyzja jest następująca: aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją!

Ogłoszenie wyroku
fot. transmisja z TK

Wyrok

Trybunał Konstytucyjny wysłuchał dziś przedstawicieli wnioskodawców, Sejmu oraz Prokuratora Generalnego oraz zadawał pytania stronom - z tej możliwości skorzystali m.in. sędzia Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres. Przed godz. 15.00 rozprawa się zakończyła. Trybunał rozpoznał sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego jest prezes Julia Przyłębska, a sprawozdawcą - sędzia Justyn Piskorski.

W końcu o godzinie 15.30 Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie. Jeden z artykułów został uznany za niezgodny z Konstytucją (to oznacza, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu - niezgodna z konstytucją), w pozostałym zakresie postępowanie umorzono. Decyzja została podjęta większością głosów. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski.

Sędzia sprawozdawca w uzasadnieniu ustnym wyroku ogłosił, że w przypadku aborcji eugenicznej zachodzi konflikt dóbr matki i dziecka, a dziecku - na przykład ze względu na upośledzenie lub chorobę - odmawia się prawa do życia.

Wniosek grupy posłów dotyczący dopuszczalności aborcji embriopatologicznej po raz pierwszy trafił do Trybunału Konstytucyjnego już trzy lata temu. Ze względu na zakończenie kadencji parlamentu uległ on jednak dyskontynuacji. Po raz kolejny wniosek trafił do TK w 2019 r. - złożyła go grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji. We wniosku zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Rozprawa

- Dyskryminacja z powodu sprawności jest nie mniej haniebna niż dyskryminacja z powodu rasy, płci czy religii

 - mówił przed Trybunałem poseł Bartłomiej Wróblewski. Podkreślał, że w przypadku zaskarżonej regulacji o usunięciu ciąży może przesądzić samo prawdopodobieństwo wady płodu, a nie jej fakt.

Poseł przyznał, że świadomość urodzenia nieuleczalnie chorego dziecka może wywoływać "negatywne emocje".

- Nie można jednak twierdzić, że w przypadku niedopuszczalności przerywania ciąży ze względów eugenicznych prawo stawiałoby kobiecie ciężarnej wymagania, które oznaczałyby jej przedmiotowe traktowanie

- ocenił.

Zdaniem wnioskodawców można wręcz twierdzić, ze odwołujące się do ochrony kobiety uzasadnienie przerwania ciąży "ze względów eugenicznych" to tak naprawdę "zakamuflowana przesłanka społeczna". Ta zaś - jak wskazali wnioskodawcy - została zanegowana przez TK w 1997 r. Poseł Bartuś przekonywała zaś, że życiu ludzkiemu jako wartości konstytucyjnej przypisywane jest "pierwszoplanowe znaczenie w obrębie całego systemu wolności i praw jednostki".

Podkreślała też, że z zasady przyrodzonej godności człowieka wynika, że ten nie powinien być traktowany przedmiotowo. "Poddanie płodu zabiegowi aborcji skutkującej jego śmiercią może być kwalifikowane właśnie jako przejaw przedmiotowego traktowania" - stwierdziła.

W podobnym tonie wypowiadał się prok. Hernand. "TK konsekwentnie stoi na stanowisku, że konstytucja chroni życie każdego człowieka, także i w fazie prenatalnej" - mówił, dodając, że już od momentu poczęcia możemy mówić o człowieku z jego przyrodzoną godnością.

Jak zaznaczyła na początku rozprawy sędzia Przyłębska, do sprawy wpłynęło kilka opinii i pism, m.in. stanowiska RPD Mikołaja Pawlaka oraz Instytutu Ordo Iuris, którzy poparli argumentację zawartą we wniosku. Pismo wyrażające dezaprobatę wobec wniosku wpłynęło ze strony posłanki Lewicy Wandy Nowickiej.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#aborcja #Trybunał Konstytucyjny

mk
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo