Wprowadzając nowelizację z 16 października 2020 r., dokonano zmian rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziły do odwołania na obszarze czerwonym zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy czy konferencje, także online.

"Zakaz organizowania wirtualnych konferencji, targów i wydarzeń w strefie czerwonej był zapewne pomyłką autorów przepisów" - napisali Pracodawcy w komunikacie.

"Jednak w wyniku błędu rządzących branża przemysłu i spotkań poniosła straty. A wszystko przez konieczność anulowania imprez online" - dodali.

Według organizacji obostrzenia zawierają liczne błędy, a przedstawiciele rządu powinni jak najszybciej spotkać się z branżą, aby omówić konieczne działania chroniące ją przed kompletną zapaścią.

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii działająca przy Pracodawcach RP Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń podkreśla, że "branża - mająca obrót w wysokości od 35 do 65 mld złotych - została znów całkowicie zatrzymana, przy czym od marcowego lockdownu nie udało się jej jeszcze przywrócić pełnej działalności operacyjnej".

Autorzy listu napisali, że branża przemysłu spotkań i wydarzeń nie została objęta ani bonem turystycznym, ani Turystycznym Funduszem Zwrotu.

"Tylko część firm z branży otrzymało pomoc z mikrotraczy dla turystyki" - czytamy. "Mikrotarcza dla turystyki nie uwzględniała wielu PKD przemysłu spotkań i wydarzeń" - dodano.

"Nie dziwi więc, że Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń zwróciła się do rządu o pilną pomoc dla reprezentowanej przez to gremium gałęzi gospodarki" - stwierdzono.

Wśród kilkunastu postulatów są m.in. dopłaty do wynagrodzeń i postojowe dla firm, 12-miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju, uruchomienie Funduszu Zwrotów za wydarzenia i spotkania B2B, odroczenie kredytów i leasingów o kolejne 6 miesięcy, a także wprowadzenie bonu na spotkania/wydarzenia.

Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń składa się z przedstawicieli 18 organizacji reprezentujących ponad 500 polskich przedsiębiorców, realizujących zarówno mniejsze projekty (np. szkolenia, spotkanie firmowe), jak i też kreujące takie przedsięwzięcia, jak m.in.: Europejski Kongres Gospodarczy, IMPACT, targi Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, czy festiwal Open’er.