Będzie to pierwsze spotkanie nowo powołanego ministra edukacji i nauki z przedstawicielami związków zawodowych.

- Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zaplanował na dziś spotkanie z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych. Swój udział potwierdzili: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych oraz Roman Laskowski, w imieniu Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

- przekazała w środę rzeczniczka.

Przypomniała, że w 2016 r. powstał Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, którego celem było wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty, w szczególności w finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, czasu i warunków ich prac.

Poinformowała, że w 2020 r., w ramach zespołu odbyły się trzy spotkania zespołu, podczas których omówiono potrzebę zmiany w obszarze postepowań dyscyplinarnych dla nauczycieli.

- Na tej podstawie przygotowany został projekt nowelizacji najpilniejszych przepisów w tym zakresie. W sierpniu, po wznowieniu prac zespołu, tematem posiedzenia były zagadnienia dotyczące finansowania oświaty

 - wskazała Ostrowska

Poinformowała także, że w najbliższym terminie minister chciałby spotkać się również ze stroną samorządową.