Komisja weryfikacyjna podsumowuje

Dotychczas komisja weryfikacyjna przyznała łącznie ponad 8 mln 885 tys. zł zadośćuczynień i odszkodowań lokatorom poszkodowanym przez warszawską reprywatyzację - poinformowano we wtorkowym komunikacie tej komisji. Jak dodano, wydanych zostało 267 decyzji o przyznaniu takich środków.

Fshoq!

We wtorek weszła w życie ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji. Sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowania będzie przysługiwał tylko mieszkańcom. Z kolei wszystkie decyzje komisji zaskarżone dotychczas wyłącznie przez m.st. Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne. Środki, z których wypłacone będą odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w terminie 14 dni od wejścia w życia ustawy przekazane mają zostać przez m.st. Warszawę na rachunek Funduszu Reprywatyzacji - wypłacać je będzie minister finansów.

- Teraz jest czas, żeby mieszkańcy, którzy otrzymali decyzję komisji weryfikacyjnej, przekazali dane do przelewów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie my przekażemy je do ministra finansów, łącznie z pełną pulą dokumentów związaną z postępowaniami i do 4 grudnia br., czyli już za półtora miesiąca otrzymacie państwo te pieniądze, na które czekacie, te pieniądze, które mają wyrównać krzywdy, które zostały wam poczynione

- powiedział przewodniczący komisji weryfikacyjnej i wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w wtorkowym nagraniu, zwracając się do lokatorów, którym przyznano środki pieniężne.

Według danych komisji łączna kwota dotychczas przyznanych przez odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów wyniosła 8 mln 885 tys. 142 zł - z czego odszkodowań 1 mln 851 tys. 496 zł, a zadośćuczynień - 7 mln 33 tys. 646 zł.

- Komisja wydała 267 decyzji o przyznaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom. Odszkodowania przyznano 127 osobom, zadośćuczynienia przyznano 244 osobom. Z kolei zaś łącznie odszkodowania i zadośćuczynienia przyznano 294 osobom, gdyż w jednej sprawie mogły być dwie decyzje - w przedmiocie odszkodowania i zadośćuczynienia - również dla dwóch osób

- przekazała komisja.

Rzeczniczka komisji Dagmara Nejbert sprecyzowała, że decyzje komisji w takich sprawach objęły 294 osoby, choć decyzji jest mniej, gdyż "na przykład jedną decyzją była objęta cała rodzina z danej nieruchomości".

Natomiast - jak podano - ze środków wyegzekwowanych od osób zamieszanych w tzw. dziką reprywatyzację zgromadzono łącznie 19 mln 954 tys. 915 zł. Na mocy przepisów, które weszły w życie "pieniądze te trafią do Funduszu Reprywatyzacji i będą wykorzystywane na wypłaty dla poszkodowanych, więc na wypłatach odszkodowań nie ucierpi budżet państwa". Zgodnie z nowym przepisem minister finansów w terminie 30 dni - do 4 grudnia 2020 r. - ma wypłacić odszkodowania i zadośćuczynienia przyznane przez komisję.

- Aby możliwa była wypłata przyznanych przez Komisję odszkodowań i zadośćuczynień, lokator, na rzecz którego została wydana decyzja, a nie wniósł od niej sprzeciwu, będzie musiał przesłać do komisji niezbędne dane w tym: aktualne dane adresowe, numer rachunku bankowego ze wskazaniem, kto jest jego właścicielem, numer PESEL, aktualny numer telefonu kontaktowego, numer decyzji. Komisja, po uzyskaniu tych informacji, skieruje do Ministerstwa Finansów wniosek o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania

 - poinformowano.

Wcześniej m.st. Warszawa złożyło sprzeciwy od decyzji komisji, która przyznała odszkodowania i zadośćuczynienia lokatorom pokrzywdzonym reprywatyzacją w 267 sprawach.

"Komisja bierze udział w 267 postępowaniach przed sądami powszechnymi, związanymi z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień przez lokatorów pokrzywdzonych reprywatyzacją, w których m.st. Warszawa złożyło sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowania i zadośćuczynienia"

- napisano w komunikacie.

Przewodniczący komisji przypomniał, że miasto konsekwentnie skarżyło decyzje o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach. Władze stolicy wcześniej odpowiadały na zarzuty związane z niewypłacaniem zadośćuczynień i odszkodowań lokatorom, wskazując, że "komisja podejmuje decyzje o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach jednostronnie, w oparciu o ustalenia poczynione podczas postępowań (...) nie bada sytuacji ekonomicznej lokatorów, ani tego, czy wzrost czynszu istotnie ją pogorszył". Obecnie - po wejściu w życie nowych przepisów - postępowania sądowe w sprawach tych sprzeciwów ulegną umorzeniu.

- Ustawa, która weszła dziś w życie, ma drugi ważny aspekt. Mianowicie już nie będzie można oddawać budynków w ramach reprywatyzacji z lokatorami. Źródła patologii i krzywd mieszkańców Warszawy zostały tą ustawą usunięte

 - podkreślił jednocześnie Kaleta.

Ustawa rozszerzyła bowiem katalog przesłanek, które uniemożliwiają reprywatyzację, poszerzając go m.in. o przypadek zajmowania lokalu przez lokatora. Nowe przepisy stanowią też, że uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji komisji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną nie stanowi podstawy do wzruszenia decyzji dotyczącej przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#komisja weryfikacyjna #komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji #Warszawa #Sebastian Kaleta

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo