BGK wspiera polskie firmy

Sześć gwarancji, które są częścią pakietu pomocowego dla firm, oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego. To gwarancje: de minimis, płynnościowa, Biznesmax, z Funduszu Gwarancji Rolnych, gwarancja spłaty limitów faktoringowych oraz COSME).

BGK
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72634252

Instrumenty te dla wielu polskich przedsiębiorstw mogą stanowić pomoc, która pozwoli im przetrwać panujący trudny czas niesprzyjającej koniunktury. Jak podkreśla BGK, ważną funkcją tych gwarancji jest ułatwianie przedsiębiorcy zaciągnięcia kredytu i szansa na uzyskanie lepszych warunków np. niższej marży czy niższej prowizji od kredytu.

Gwarancja de minimis

Ta gwarancja zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP). To nie jest dotacja pieniężna, bank nie przekazuje środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych. W związku z pandemią BGK zmienił warunki gwarancji poprzez m.in.:

  • zwiększenie zakresu gwarancji z wcześniejszych 60 do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
  • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 1 lutego br. nie miały zaległości w ZUS i US.

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Ten rodzaj gwarancji BGK przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw i pomaga im w utrzymaniu płynności finansowej. Może zabezpieczyć kredyty nawet do 250 mln zł.)

Gwarancja Biznesmax

Łącznie dwukrotnej zmianie od marca do lipca uległy także warunki uzyskania gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu. Zmieniły się one m.in. poprzez:

  • wprowadzenie możliwości obejmowania gwarancją (stanowiącą pomoc de minimis) kredytu obrotowego odnawialnego oraz nieodnawialnego na zapewnienie płynności finansowej firmom innowacyjnym i efektywnym ekologicznie,
  • wydłużenie do końca 2021 r. okresu obowiązywania 5-proc. stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu,

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Rolnych

Dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rolników BGK oferuje gwarancje z Funduszu Gwarancji Rolnych. Umożliwiają one m.in. otrzymanie przez przedsiębiorcę dopłaty do oprocentowania. Dzięki temu BGK pokrywa część lub lub całość odsetek od kredytu obrotowego. Gwarancją z FGR można zabezpieczyć do 80 proc. kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego.

Gwarancje spłaty limitów faktoringowych

We wrześniu BGK wprowadził wspólnie z faktorami, czyli bankami i firmami udzielającymi faktoringu, ofertę gwarancji faktoringowych. To program  unikatowy na skalę Unii Europejskiej. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy ze wszystkich branż, bez względu na wielkość prowadzonej działalności.To kolejne narzędzie banku, które pomaga firmom poprawić płynność. BGK zabezpiecza do 80 proc. wartości limitu faktoringowego. Całkowita wartość limitów zabezpieczonych przez BGK może wynieść nawet 14,4 mld zł, a udzielonych gwarancji 11,5 mld zł.

Gwarancja COSME

Ten rodzaj gwarancji, skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest również dobrze znany na polskim rynku. Zabezpiecza nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne do maksymalnej wysokości 600 tys. zł. Gwarancje COSME są udzielane na warunkach rynkowych co oznacza, że nie obciążają limitu pomocy de minimis u klienta.

Zakres gwarancji to 80 procent kwoty kredytu.

Dla gwarancji COSME zabezpieczających kredyty obrotowe, które zostały udzielone w okresie od 6 kwietnia do 31 grudnia 2020 r., obowiązuje teraz obniżona wartość prowizji za udzielenie gwarancji – 0,7  procent kwoty gwarancji w skali roku.

 

Źródło: niezalezna.pl

#BGK

mg
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo