Bp Jan Chrapek diecezję w Radomiu objął w 1999  r. w niełatwym dla miasta momencie. Były to czasy, gdy upadł przemysł, szerzyło się bezrobocie, a on potrafił o Radomiu powiedzieć: „To moje piękne miasto”. Biskup, jak możemy wyczytać w wielu świadectwach, potrafił zjednywać sobie ludzi, był otwarty i zawsze gotowy nieść pomoc. Dlatego z pewnością nie dziwi fakt, że jego życiowe motto brzmiało: „Idź przez życie tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały cię”.

Tych śladów bp. Jana Chrapka w Radomiu do dziś można znaleźć bardzo dużo. To on zainicjował apele młodych, otwierał jadłodajnie dla ubogich. Dzięki niemu po diecezji wyruszył mammobus, dzięki któremu kobiety z mniejszych miejscowości za darmo i bez skierowania mogły przejść specjalistyczne badania. Jak wspominał w wielu rozmowach z dziennikarzami brat biskupa Marek Chrapek, ludzie potrzebowali, aby podtrzymywał ich na duchu. – Janek robił to świetnie. Na początku często w cywilu zapuszczał się w różne zaułki miasta i rozmawiał z napotkanymi osobami, nie przedstawiając się – podkreśla.

Bp Jan Chrapek był też ważną osobą w środowisku dziennikarskim. Jeszcze w 1984 r. został redaktorem naczelnym pisma „Powściągliwość i Praca”, w którym ścierały się ze sobą diametralnie różne poglądy, a biskup potrafił to godzić. To właśnie bp Jan Chrapek był jednym z twórców Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. W niedzielę minie 19 lat od jego tragicznej śmierci.

Bp Jan Chrapek zginął w wieku 53 lat w wypadku samochodowym pod Białobrzegami. Do dziś w kolejne rocznice jego śmierci w radomskiej katedrze odprawiana jest uroczysta msza św. w intencji biskupa. Tego dnia Fundusz im. bp. Jana Chrapka wręcza nagrodę Viventi Caritate, czyli żyjącemu miłością, która jest szczególnym wyrazem pamięci o posłudze biskupa. Nagroda przyznawana jest od 15 lat w uznaniu zasług w działalności charytatywnej, społecznej i kulturalnej, wynikających z ewangelicznego wezwania.