W samym Traktacie o Unii Europejskiej postanowienia o wzmocnionej współpracy nie zawierają zbyt wiele miejsca, choć są osobnym działem. To cztery dosyć ogólnikowe punkty artykułu 20, wiodące do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (jego artykuły 326-330, sprawy dotyczą także artykuły 331-334).

Aby zawiązana została grupa wzmocnionej współpracy, zgodę wyrazić muszą wszystkie kraje Unii Europejskiej, gdy ustalone zostanie, że "cele takiej współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość", oraz pod warunkiem, że uczestniczy w niej co najmniej dziewięć państw. Nie można wykluczyć ze współpracy w takiej grupie kraju, który chciałby w niej uczestniczyć i spełnia określone warunki.

Zapytaliśmy o opinię europarlamentarzystę Prawa i Sprawiedliwości, Jacka Saryusza-Wolskiego, który dzisiaj w Telewizji Republika rozmawiał na ten temat z Katarzyną Gójską. Rozmowa dotyczyła ewentualnych zagrożeń, które mogłoby według niektórych polityków nieść ze sobą powołanie grupy wzmocnionej współpracy przez nieprzychylne Polsce kraje.

Gdyby chcieć w oparciu o taką podstawę prawną, zorganizować grupę dziewięciu państw, to gdyby Polska chciała do niej należeć, nie można z niej Polski wykluczyć. Poza tym, przed ostatnim szczytem pojawiła się propozycja Viktora Orbana, który sam zaproponował, że skoro nie można się dogadać w ramach Unii, aby pominąć instytucje unijne i na zasadzie współpracy międzynarodowej zaciągnąć pożyczki. Propozycja wypłynęła więc ze strony tych "oskarżonych"

- powiedział portalowi niezalezna.pl Jacek Saryusz-Wolski.

To jest blef ze strony frakcji jak socjalistyczna itd., "bójcie się, bo zrobimy to bez was". Otóż odpowiedź brzmi: nie ma podstawy prawnej, by to zrobić bez nas. Nie jest to też realny zamysł

- dodał.

Poniżej publikujemy artykuł 20 traktatu o UE, dostępny na oficjalnej stronie unijnego prawodawstwa (link do pełnej treści - tutaj).

Zajrzeliśmy więc także do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (którego aktualna treść dostępna jest tutaj). Poniżej publikujemy artykuły, które wynikają bezpośrednio z treści Traktatu o Unii Europejskiej. Najważniejszy w dyskusji wydaje się być artykuł 328, w którym zapisane zostało wyraźnie, że wzmocniona współpraca musi być otwarta dla wszystkich chętnych państw, choć pod warunkami.

Od chwili jej ustanowienia, wzmocniona współpraca pozostaje otwarta dla wszystkich Państw Członkowskich, pod warunkiem spełnienia ewentualnych warunków uczestnictwa określonych w decyzji upoważniającej. Państwa Członkowskie mogą przystąpić do współpracy także w dowolnym innym momencie, o ile, poza spełnieniem wyżej wymienionych warunków, będą również przestrzegać aktów już przyjętych w ramach tej współpracy

- czytamy w artykule 328.