Jak podkreślili, do mieszkania Saleja od tamtej pory kilka razy przychodzili funkcjonariusze organów ścigania. Milicjanci po raz pierwszy przyszli o 23, byli tam też w sobotę.

Salej przebywał w areszcie w związku z oskarżeniem o wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa państwa. Zatrzymano go 9 września. 12 września podjęto decyzję o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci dwumiesięcznego aresztu. Białoruskie organizacje pozarządowe uznały Saleja za więźnia politycznego. Salej to prawnik opozycjonistki Maryi Kalesnikawej.