Na wspólną modlitwę wszystkich Ormian w Polsce i ich przyjaciół wraz z ks. Taronem Ghulikyanem, duszpasterzem Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego zaprasza ks. prof. Józef Naumowicz, duszpasterz ormiańsko-katolickiej parafii centralnej pw. św. Grzegorza z Nareku w Warszawie.

Po mszy św. zaplanowano modlitwę przy chaczkarze przed Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie. Ten tradycyjny ormiański krzyż kamienny to dar Ormian, poświęcony w 2018 r. Janowi Pawłowi II jako przyjacielowi Armenii. Krzyż ten upamiętnia również więzi polsko-ormiańskie i rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i ustanowienia pierwszej Republiki Armenii.

Od 27 września br. trwają walki w Górskim Karabachu – zamieszkiwanej przez Ormian enklawie w Azerbejdżanie. Zginęło ponad 500 osób. Wprawdzie obie strony zawarły porozumienie o zawieszeniu broni z przyczyn humanitarnych, ale niemal natychmiast pojawiły się sygnały o jego łamaniu.