Jak poinformowała w czwartek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w III edycji badania prowadzonego od stycznia do kwietnia 2020 r. średnia wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej wyniosła 19 na 100 możliwych do zdobycia punktów.

„Wartość Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej rośnie wraz z wielkością zatrudnienia. Dla firm mikro wynosi 18, a dla małych już 25. Wśród przedsiębiorstw średnich wskaźnik przekracza 30 punktów. Najbardziej zaawansowani innowacyjnie są jednak najwięksi gracze, dla dużych firm WDI wyniósł prawie 40 punktów”

- podkreśliła Anna Tarnawa z Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

W ocenie Agencji związane jest to z większymi budżetami przeznaczanymi na rozwój, ale również z posiadanym kapitałem ludzkim.

Jak podała PARP, badanie pokazało, że w latach 2017-2019 firmy innowacyjne stanowiły 30 proc. przedsiębiorstw.

To organizacje, które wprowadziły w tym czasie przynajmniej jedną innowację produktową w zakresie wyrobów, usług lub procesów biznesowych - wyjaśniła PARP. Firmy takie stanowiły 29 proc. mikroprzedsiębiorstw, 39 proc. małych, 43 proc. średnich i 57 proc. dużych przedsiębiorstw.

„Już teraz wiemy, że pandemia COVID-19 uruchomiła w firmach innowacje procesowe i organizacyjne, których celem było zaadaptowanie się do nowej sytuacji. Projekty odkładane w przeszłości, w szczególności informatyczne, stają się w tej chwili priorytetowe. Potrzeba innowacji wcale się nie zmniejszyła w wyniku kryzysu, za to wiadomo w jakich konkretnie segmentach innowacyjność jest bardzo potrzebna”

- wskazuje dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP Paulina Zadura. Jak podkreśla, odsetek innowacyjnych firm może się utrzymać lub nawet podnieść w latach 2020-2022.

Z badania wynika, że dominującym rodzajem działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 2017-2019 przez firmy aktywne innowacyjnie były nakłady inwestycyjne w środki materialne. Ponad dwie trzecie przedsiębiorstw sfinansowało nabycie m.in. maszyn i urządzeń - w tym sprzętu komputerowego, środków transportu, narzędzi, ruchomości i wyposażenia, jak również budynków.

W następnej kolejności firmy aktywne innowacyjnie inwestowały w szkolenia personelu mające związek z wprowadzaniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów oraz oprogramowania związanego z wprowadzeniem innowacji.

Jak podkreśla PARP, przedsiębiorstwa, które wzięły udział w badaniu widzą szereg korzyści, wynikających z wprowadzania innowacji. „Ponad połowa z nich zauważyła poprawę jakości obsługi klienta, zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów, a także podniesienie jakości wyrobów i usług. Oznacza to, że innowacje stosowane przez firmy bezpośrednio przekładają się na doświadczenie klientów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą poszerzać grono zadowolonych odbiorców, którzy skorzystają z oferty nawet w czasie kryzysu” - wskazała Anna Tarnawa.

Agencja zaznaczyła, że respondenci wskazali również na korzyści wewnętrzne. Zdaniem 43 proc. z nich zwiększyła się wydajność wykonywanej pracy. Ponad jedna trzecia zauważyła poprawę organizacji i warunków, a także ogólny rozwój przedsiębiorstwa. Po 43 proc. badanych podało, że dzięki innowacjom pozyskało nowych klientów i wzmocniło markę. 37 proc. zanotowało wzrost sprzedaży, a 33 proc. zwiększony zysk netto.