Projekt ServCity jest współfinansowany przez państwo i sektor przemysłowy. Wypłaty z rządowego funduszu na rzecz inteligentnej mobilności (Intelligent Mobility Fund) dysponującego łączną pulą środków w wysokości 100 mln funtów i zarządzanego przez Centrum Pojazdów Połączonych i Autonomicznych (Centre for Connected and Autonomous Vehicles — CCAV) będą realizowane przez brytyjską agencję rządową Innovate UK. W okresie 30 miesięcy, konsorcjum złożone z pięciu partnerów – Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi i Uniwersytet w Nottingham – wypracuje spójną strategię mającą na celu wyeliminowanie barier utrudniających wprowadzenie pojazdów autonomicznych na ulicach brytyjskich miast.

ServCity korzysta z doświadczenia i wiedzy zdobytej w trakcie realizacji projektu HumanDrive. Zakończony w lutym tego roku projekt dotyczył technologii jazdy autonomicznej. Kładł szczególny nacisk na poruszanie się pojazdów po drogach podmiejskich i autostradach oraz uwzględniał specyficzne wyzwania napotykane na brytyjskich drogach, jak skomplikowane ronda i szybkie drogi podmiejskie bez oznakowania pionowego i poziomego, a często nawet bez krawężników. Jako samochód testowy wykorzystano elektrycznego Nissana LEAF. Zwieńczeniem pracy nad projektem była Grand Drive („wielka jazda”), najdłuższy i najbardziej złożony przejazd samochodu autonomicznego przez Wielką Brytanię na trasie z Cranfield do Sunderland. Dane i doświadczenie zebrane podczas realizacji projektu HumanDrive stanowią nieocenioną pomoc w realizacji nowego przedsięwzięcia.

Dzięki symulacjom na torze testowym, badaniom doświadczeń użytkowników końcowych oraz testom prowadzonym w rzeczywistych warunkach jazdy, projekt ServCity jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób miasta mogą wykorzystać potencjał przyszłych rozwiązań w zakresie mobilności i przyspieszyć ich wdrażanie. Skoncentrowany na trzech kluczowych obszarach tj. technologii, ludziach i uniwersalnej elastyczności (skalowalności), ServCity dąży do tego, by doświadczenia użytkowników były jak najbardziej intuicyjne, wszechstronne i „angażujące”.

Jeżeli społeczeństwo ma korzystać z zalet technologii pojazdów autonomicznych, musimy zadbać o to, aby technologia ta mogła w sposób całkowicie bezpieczny zapanować nad nowoczesnym, tętniącym życiem miastem, z całą złożonością jego środowiska i ze wszystkimi jego barierami – powiedział brytyjski minister ds. biznesu i przemysłu, Nadhim Zahawi.