Senator Pęk złożył poprawki do ustawy o ochronie zwierząt

W poniedziałek wieczorem wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) złożył zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zakładają one m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

/ facebook.com/Marek.Pek.Senat

Pęk złożył poprawki na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, która w poniedziałek wieczorem wznowiła prace nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt. Zakładają one m.in. dopuszczenie uboju rytualnego drobiu i wydłużenie terminu wejścia w życie najważniejszych przepisów noweli.

- Podstawowym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2021 roku, a przepisy odnoszące się do hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku

- powiedział senator PiS.

Poprawki dotyczą także rekompensat dla ograniczonych przez nowelę branż. Według Pęka, rekompensaty z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania działalności będą przysługiwać także rolnikom prowadzącym chów lub hodowlę zwierząt na ubój rytualny.

Rekompensaty mają być przyznawane na wniosek podmiotu lub rolnika, którego działalność została ograniczona.

- Rada Ministrów określi na drodze rozporządzenia organ lub podmiot właściwy do przyznania rekompensaty i szczegółowy tryb przyznawania rekompensaty, mając na uwadze rzeczywiste straty z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych

- powiedział Pęk.

Inna poprawka dotyczy możliwości prowadzenia schronisk przez prywatnych przedsiębiorców. Jak zaznaczył wicemarszałek Senatu, przepisy "mają zmierzać do wprowadzenia mechanizmu weryfikacji przedsiębiorców uprawionych do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt". "Było dużo zastrzeżeń dotyczących możliwości prowadzenia schronisk dla przedsiębiorców" - dodał.

Kolejne przedstawiona przez Pęka poprawka zmierza do ujednolicenia nakładania grzywny w postępowaniach mandatowych przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Transportu Drogowego.

Zdaniem senatora PiS poprawki te to "wyjście naprzeciw krytykom ustawy". Pęk wyraził nadzieję, że "w Senacie znajdzie się kompromis polityczny ponad podziałami".

Oprócz kwestii, które znalazły się w poprawkach zgłoszonych przez Pęka, premier Morawiecki wcześniej w poniedziałek zapowiedział utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Odnosząc się do tej zapowiedzi, uczestniczący w posiedzeniu senackiej komisji poseł PiS Waldemar Buda powiedział, że jest to odpowiedź kontrowersje dotyczące możliwości wchodzenia na teren gospodarstw przez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

- Pojawił się zarzut, że organizacje pozarządowe będą miały prawo wchodzenia na teren gospodarstwa i podejmowania akcji, które nie zawsze będą miały na względzie dobro zwierząt. To był też zarzut. Odpowiedzią jest to, że nie będzie prywatnej policji jak NGO-sy tylko Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt, a stowarzyszenia, organizacje, fundacje będą mogły zawiadomić ją, a ona będzie podejmować interwencje

- powiedział Buda.

Na początku posiedzenia komisji senator PSL Ryszard Bober złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji na komisji i odrzucenie noweli ustawy bez rozpatrywania na posiedzeniu komisji. Zdaniem Bobera "powstał galimatias formalno-prawny". "Jeśli nowela jest inicjatywą poselską, i nagle rząd przejmuje inicjatywę, to nie wiem, czy jest to projekt ustawy" - podkreślił senator.

Zdaniem Biura Legislacyjnego wniosek senatora PSL nie odpowiadał kategoriom możliwych wniosków formalnych i komisja przystąpiła do pracy.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Marek Pęk #PiS #Prawo i Sprawiedliwość #ochrona zdrowia #Mateusz Morawiecki

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo