Policja informuje także, że ostatniej doby sprawdziła ponad 202 tys. osób skierowanych na kwarantannę. "W 1048 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych" – informuje Antoni Rzeczkowski.

Funkcjonariusze przypominają, że w pierwszej kolejności zawsze apelują o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informują i przekazują komunikaty, także przy pomocy urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w strefach czerwonych.

"Ostatniej doby skontrolowaliśmy prawie 3,5 tysiąca środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji to już prawie 132 tys. kontroli"

– dodaje policjant.

Od początku działań skontrolowano prawie 230 tys. placówek handlowych; w ostatniej dobie tych kontroli było 3,4 tys.

Funkcjonariusze sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa pouczyli od początku epidemii ponad 186,4 tys. osób, ponad 32,6 tys. ukarali mandatem karnym, w ponad 10,9 tys. przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Policja przypomina, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Inspektor Sanitarny może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tys. złotych.