Projekt jest realizowany na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS), a finansowany - ze środków Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

"Pracownicy pomocy społecznej są w grupie podwyższonego ryzyka. To pracownicy socjalni, asystenci rodzin i opiekunowie osób starszych, pracownicy noclegowni i innych instytucji. Wykonują swoje obowiązki w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi. Mimo, że stosują się do zasad społecznego dystansu, muszą mieć pewność, że nie są nosicielami SARS-CoV-2"

- powiedział dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach Grzegorz Baranowski.

Do 20 listopada wymazobus Śląskiego Parku Technologii Medycznych odwiedzi wskazane przez ROPS placówki pomocy społecznej, by pobrać materiał do badań - wymazy z nosogardzieli.

"Przewidywania Światowej Organizacji Zdrowia, że późną jesienią nadejdzie kolejna fala pandemii, sprawdziły się. Jak twierdzi WHO – masowe testowanie i izolacja osób z pozytywnym wynikiem to jedyny sposób na powstrzymanie pandemii, dopóki nie zostanie wynaleziony lek i szczepionka na COVID-19. Wykonywanie testów u pracowników, którzy często mają kontakt z osobami z grupy ryzyka i o obniżonej odporności, jak na przykład osoby starsze czy podopieczni noclegowni, to działanie prewencyjne, dzięki którym ogniska zakażeń nie rozprzestrzeniają się"

- podkreślił prezes Kardio-Med Silesia Adam Konka.

Utworzone pod koniec marca na potrzeby walki z epidemią laboratorium Lab. Covid-19 Kardio-Med Silesia wykonało już 45 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W lipcu i sierpniu, wraz z Uniwersytetem Opolskim i Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia przeprowadził też badania u pracowników służby zdrowia w kierunku obecności przeciwciał na SARS-CoV-2.