Pierwszym punktem "planu Warszawy", jak podkreśla "Politico", jest rozpoczęcie dialogu w sprawie bezwizowego ruchu dla obywateli Białorusi, gdy tylko sytuacja na to pozwoli.

W dalszej kolejności, pisze dziennik, nastąpiłyby inwestycje w infrastrukturę białoruską, z udziałem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Światowego.

"Polski plan", jak określa "Politico" plan przedstawiony przez premiera Morawieckiego, zawiera również dążenie do partnerstwa UE z Białorusią i rozpoczęcie rozmów w sprawie nowej umowy ramowej, zawierającej kwestie gospodarcze. Polska chce też, wskazuje dziennik, by UE wspierała małe i średnie przedsiębiorstwa na Białorusi.

Morawiecki wezwał unijnych liderów do poparcia planu, a Komisję Europejską do rozpoczęcia konkretnych obliczeń finansowych pod kątem zaprezentowanego planu. Zdaniem szefa polskiego rządu UE nie może zignorować sytuacji, w której silne społeczeństwo obywatelskie przeciwstawia się słabnącemu reżimowi Łukaszenki przy jednoczesnym braku większego zaangażowania finansowego Rosji