"Państwa muszą ściśle ze sobą współpracować, aby skutecznie zapobiegać próbom unikania opodatkowania i razem zwalczać oszustwa. Dlatego podpisaliśmy dziś z Estonią deklarację o pogłębionej współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Pozwoli ona na transfer wiedzy i technologii między naszymi państwami, szczególnie algorytmów pozwalających na wykrywanie podatkowych przestępców. Inne państwa regionu chcą brać przykład z Polski i wdrażać sprawdzone u nas rozwiązania. Skorzysta również Polska. Deklaracja umożliwi również automatyczną wymianę informacji o obrocie między Polską a Estonią"

– wyjaśnił cytowany w komunikacie wiceminister Jan Sarnowski.

Resort finansów zwrócił uwagę, że podpisana deklaracja to kolejny etap współpracy w ramach europejskiej solidarności podatkowej. "Ważne dla dalszego zwiększania efektywności administracji podatkowej, również w Polsce, jest zapewnienie jej szybkiego dostępu do danych na temat obrotu pomiędzy państwami" - podkreślono.

Jak wskazano, istotą solidarności podatkowej jest technologiczna współpraca zamiast konkurencji między państwami. "Realizując zainicjowany przez premiera Morawieckiego projekt budowy koalicji państw skupionych wokół idei solidarności podatkowej, Polska proponuje państwom Europy zawieranie dwustronnych umów o pogłębionej współpracy, które będą tworzyć ramy dla przyspieszonego transferu wiedzy, technologii i informacji podatkowych. W takim też duchu odbyło się spotkanie z przedstawicielami resortu finansów Estonii i Polski w Tallinie, w trakcie którego dzielono się informacjami na temat naszych doświadczeń we wdrażaniu narzędzi uszczelniających, które służą do walki z oszustami podatkowymi" - zaznaczono.

W ramach europejskiej solidarności podatkowej w czerwcu br. w Bratysławie podpisano wspólną deklarację ze Słowacją. Kilka tygodni później takie porozumienie podpisano z Ukrainą w Kijowie a na początku września - z Czechami i Węgrami, w ramach wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej.

Ministerstwo dodało, że dużym zainteresowaniem w Tallinie wzbudziło polskie rozwiązanie estońskiego CIT. Polska od stycznia 2021 r. jako pierwszy duży kraj UE wdroży ten system rozliczenia podatku, który jest silnie proinwestycyjny oraz tani i prosty w obsłudze dla przedsiębiorców. Polskim modelem wdrożenia estońskiego CIT zainteresowana jest m. in. Ukraina, której służba skarbowa blisko współpracuje nad tym projektem z Ministerstwem Finansów. Resort dodał, że głównymi założeniami estońskiego CIT-u są: brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie, brak odrębnej rachunkowości podatkowej i minimum obowiązków administracyjnych, prostota - podatnik stosuje łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości.