Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował wczoraj nowy skład Rady Ministrów; w wyniku rekonstrukcji liczba ministerstw zmniejszy się z 20 do 14. Część resortów zostanie zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty.

W rządzie pojawią się też nowe nazwiska, w tym wicepremier Jarosław Kaczyński i ministrowie Przemysław Czarnek i Grzegorz Puda. Ale to nie koniec zmian. 

- Jest nowy schemat działów administracji rządowej podlegających poszczególnym ministrom. Jest uzgodniony w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy.  Zgodnie z nim będzie wydane rozporządzenie atrybucyjne, które przyporządkuje poszczególne działy konkretnym ministrom oraz będzie zmieniona ustawa o działach

- poinformował dziś szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. 

W ramach tego schematu powstaną dwa nowe urzędy centralne: Rządowe Centrum Sportu i Główny Urząd Morski.

- Będą podlegać odpowiednio ministrowi kultury i ministrowi infrastruktury

- ujawnił Dworczyk. 

Schemat organizacyjny

Ze schematu przekazanego przez Dworczyka na Twitterze wynika, że ministerstwo aktywów państwowych będzie odpowiedzialne za aktywa państwowe oraz gospodarkę złożami kopalnymi. W resorcie edukacji i nauki znajdą się działy "oświata i wychowanie", a także "szkolnictwo wyższe i nauka". Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej będzie odpowiedzialny za finanse (budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe) oraz za fundusze i politykę regionalną (rozwój regionalny, w tym fundusze UE).

Szef resortu klimatu i środowiska będzie odpowiadał za energię, gospodarkę wodną, klimat oraz środowisko. W Kancelarii Premiera będzie dział "informatyzacja" oraz "członkostwo RP w UE". W ministerstwie kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pojawią się działy "kultura i ochrona dziedzictwa" oraz "kultura fizyczna" - będzie mu podlegał nowy urząd centralny: Rządowe Centrum Sportu. Minister infrastruktury będzie odpowiadał za łączność, transport, żeglugę śródlądową, gospodarkę morską oraz rybołówstwo, w tym Główny Urząd Morski.

Z informacji przekazanej przez Dworczyka wynika, że w MON będzie dział "obrona narodowa". Z kolei w ministerstwie rodziny i polityki społecznej będą działy "rodzina" oraz "zabezpieczenie społeczne". W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi znajdą się działy "rolnictwo", "rozwój wsi", "rynki rolne", "lasy państwowe". W przypadku resortu rozwoju, pracy i technologii będą to działy: "budownictwo", "gospodarka", "turystyka" oraz "praca". W ministerstwie sprawiedliwości będzie dział "sprawiedliwość". Natomiast w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji znajdą się działy "administracja publiczna", "sprawy wewnętrzne" oraz "wyznania religijne i mniejszości".

W MSZ znajdzie się jeden dział "sprawy zagraniczne", a w ministerstwie zdrowia - "zdrowie".