"Kolejny krok za nami. Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta"

- napisał w środę wieczorem na Twitterze minister Błaszczak.

Głosowania w Senacie nie przeoczyła też ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Po głosowaniu napisała na Twitterze: "Polski Senat przyjął ustawę o ratyfikacji umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską. To kolejny kamień milowy we współpracy obronnej między naszymi krajami".

Senat poparł wspomnianą ustawę, po rekomendacji dwóch senackich komisji: spraw zagranicznych i Unii Europejskiej oraz obrony narodowej. W Senacie za poparciem ustawy zagłosowało 91 senatorów; żaden nie był przeciw; trzech senatorów wstrzymało się od głosu.

Ustawę upoważniająca prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej Sejm uchwalił 17 września. Podpisali ją 15 sierpnia w Warszawie minister obrony Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Umowa jest uzupełnieniem ubiegłorocznych deklaracji prezydentów obu państw, w których zapowiedziano zwiększenie liczby amerykańskiego personelu wojskowego, liczącego ok. 4,5 tys. o co najmniej tysiąc kolejnych.

Umowa, której dotyczy ratyfikacja, uzupełnia umowę o statusie wojsk NATO SOFA z 1951 r. i bardziej szczegółowo określa status i warunki regulujące pobyt sił zbrojnych USA, w tym członków sił zbrojnych i personelu cywilnego oraz członków rodzin. Aneksy do umowy regulują kwestie infrastruktury i wsparcia logistycznego zapewnianych przez Polskę. Nowa umowa zastąpi umowę o statusie wojska USA na terytorium RP z 2009 r. (SOFA) i międzyrządowe porozumienie o współpracy z lipca 2015 r.