"Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego zawsze stanowi okazję do refleksji nad znaczeniem wyższego szkolnictwa artystycznego, jego dokonaniami i planami na przyszłość. Ten rok jest bardzo istotny dla uczelni artystycznych, ponieważ w pełni wprowadzamy rozwiązania zawarte w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnie artystyczne przeformułowały swoje struktury i dostosowały się do nowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że nowa rzeczywistość akademicka poprawi sprawność funkcjonowania szkół i przyczyni się do poprawy warunków studiowania"

- napisał Gliński.

Przypomniał, że "rozpoczynający się rok akademicki stanowi dalszy ciąg wyzwań, które postawiła przed nami epidemia COVID-19".

"Dziękuję całej społeczności akademickiej za ofiarną i odpowiedzialną postawę w ubiegłych miesiącach. Specyficzna sytuacja, choć skomplikowała przebieg studiów i życie uczelni, to jednak nie zatrzymała toku pracy. Musimy nadal być równie odpowiedzialni jak dotąd, a jednocześnie w ramach danych nam możliwości podjąć działalność uczelni w nowym roku, w sposób adekwatny do potrzeb studentów i wykładowców oraz do wymogów zdrowotnych"

- podkreślił szef resortu kultury.

Ocenił, że "rozwój szkolnictwa artystycznego jest integralnie związany z sukcesem młodego pokolenia Polaków".

"Wszyscy jesteśmy zgodni, że sztuka i nauka w swoich różnorodnych dziedzinach i dyscyplinach wyrastają ze wspólnego źródła, jakim jest talent i kreatywność. Umiejętność patrzenia na zjawiska z różnych perspektyw i znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań jest podstawą innowacyjności, a ta w efekcie staje się motorem dynamicznego rozwoju społeczeństwa"

- wskazał szef MKiDN.

"Wierzę, że polskie uczelnie artystyczne nadal będą coraz bardziej widoczne w przestrzeni edukacyjnej i artystycznej Europy i świata, pozostając jednocześnie kuźniami kadr narodowej kultury"

- dodał.

Minister kultury skierował "szczególnie serdeczne słowa do immatrykulowanych dziś studentów". "Rozpoczynacie jeden z najważniejszych etapów swojego życia. To, jak spędzicie najbliższe lata i wykorzystacie okres studiów, będzie rzutowało na całe wasze dalsze życie. Wszystkim studentom życzę wytrwałości w pracy, sukcesów artystycznych oraz satysfakcji z poszukiwania własnej drogi twórczej" - napisał Gliński.

Złożył również całej społeczności akademickiej życzenia "osobistych sukcesów artystycznych oraz pomyślności w pracy zawodowej". "Życzę, by nowy rok akademicki był dla szkolnictwa artystycznego udany, szczęśliwy i twórczy" - dodał.