Gdański sąd zaplanował w tej sprawie terminy od listopada br. do kwietnia przyszłego roku. Na pierwszej sprawie będą przesłuchani oskarżeni. 

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie dotyczącej organizacji XXVII Finału WOŚP w Gdańsku, podczas którego został zamordowany prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w lipcu br. Aktem oskarżenia objęto siedem osób. Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw związanych z niezapewnieniem bezpieczeństwa i nieprawidłowościami w organizacji imprezy "Koncert – Gdańsk dla Orkiestry".

Akt oskarżenia objął dwie osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu z siedzibą w Gdańsku, które reprezentowały organizatora w sprawach zabezpieczenia imprezy i którzy - zgodnie z opinią biegłego - nie dopełnili swoich obowiązków w zakresie właściwego zapewnienia bezpieczeństwa osobom będącym na imprezie - zarzucono im narażenie uczestników imprezy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Dwóm osobom zarządzającym Agencją Ochrony Tajfun tj. właścicielowi Agencji Ochrony oraz Dyrektorowi ds. Ochrony i BHP zarzucono również narażenie uczestników imprezy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Urzędnikowi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, który wydał decyzję zezwalającą na organizację imprezy, pomimo uchybień złożonego wniosku, oraz dwóm funkcjonariuszom policji opiniującym wniosek, którzy wydali w tym zakresie pozytywną opinię – zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych i narażenie uczestników imprezy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Organizatorem imprezy było stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

W trakcie imprezy doszło do śmiertelnego ugodzenia nożem przebywającego na scenie koncertowej prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Następnego dnia Adamowicz zmarł.