Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 20.06.1968 we Wrocławiu
Wykształcenie: wyższe
Ukończone szkoły: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Historia - magister (1992); Uniwersytet Hamburski, prawo europejskie i ekonomia integracji gospodarczej (1995) - studia podyplomowe.


Wiceprezes Rady Ministrów, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa

Jarosław Kaczyński

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 18.06.1949 w Warszawie
Wykształcenie: wyższe, doktor
Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji - magister (1971); Uniwersytet Warszawski, Nauki prawne - doktor (1976).


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Sportu

Piotr Gliński

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 20.04.1954 w Warszawie
Wykształcenie: wyższe, prof. doktor habilitowany
Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Ekonomia - magister (1978); Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, socjologia - doktor (1982); Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, socjologia - doktor habilitowany (1997).


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych

Jacek Sasin 

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 06.11.1969 w Warszawie
Wykształcenie: wyższe
Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Historia - magister (1998); Akademia Leona Koźmińskiego, Zarządzanie w Administracji Publicznej (2005) - studia podyplomowe.


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Pracy

Jarosław Gowin

Porozumienie

Urodzony: 04.12.1961 w Krakowie
Wykształcenie: wyższe, doktor
Ukończone szkoły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozofii, Filozofia - magister (1985); Instytut Studiów Politycznych PAN, Nauki polityczne - doktor (2001).


Ministerstwo Infrastruktury

Andrzej Adamczyk

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 04.01.1959 w Krzeszowicach
Wykształcenie: wyższe.
Ukończone szkoły: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, Rachunkowość i finanse w zarządzaniu - licencjat (2014).


Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa

Grzegorz Puda

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 13.07.1982 w Bielsku-Białej
Wykształcenie: wyższe.
Ukończone szkoły: Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii, Zootechnika - magister inżynier (2006).

Wieloletni radny w Bielsku-Białej, od 2015 roku poseł. Od lipca 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, następnie od listopada 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (przekształcenia w strukturze ministerstw).


Ministerstwo Obrony Narodowej

Mariusz Błaszczak

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 19.09.1969 w Legionowie
Wykształcenie: wyższe
Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Historia - magister (1995); Uniwersytet Warszawski, Samorząd terytorialny i rozwój lokalny (1998) - studia podyplomowe; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, słuchacz KSAP IX Promocji (2001) - studia podyplomowe.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Mariusz Kamiński

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 25.09.1965 w Sochaczewie
Wykształcenie: wyższe
Ukończone szkoły: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Historia - magister (1990).


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zbigniew Rau

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 03.02.1955 w Łodzi.
Wykształcenie: wyższe, prof. doktor habilitowany
Ukończone szkoły: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Prawo - magister (1977); Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Prawne (1982) - studia doktoranckie; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Prawne - doktor habilitowany (1996).


Ministerstwo Środowiska i Klimatu

Michał Kurtyka

bezpartyjny

Urodzony: 20.07.1973 w Krakowie
Wykształcenie: wyższe, doktor.
Ukończone szkoły: École polytechnique (Paryż), Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych, doktor (2012).


Ministerstwo Finansów

Tadeusz Kościński

bezpartyjny

Urodzony: 09.12.1956 w Londynie
Wykształcenie: średnie
Ukończone szkoły: Salesian College of London, Goldmsith's University of London(1977).


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Marlena Maląg

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzona: 02.11.1964 w Ostrowie Wielkopolskim
Wykształcenie: wyższe
Ukończone szkoły: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wydział Humanistyczny, Pedagogika - magister (1991); Politechnika Poznańska, Zarządzanie (2001) - studia podyplomowe; Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Matematyka i Informatyka (2001) - studia podyplomowe.


Ministerstwo Zdrowia

Adam Niedzielski

Bezpartyjny

Urodzony: 19.11.1973 w Krakowie
Wykształcenie: wyższe, doktor
Ukończone szkoły: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - ekonomia (1997); Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - metody ilościowe i systemy informacyjne (1997); Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - nauki ekonomiczne, doktor (2003).

 


Ministerstwo Edukacji i Nauki

Przemysław Czarnek

Prawo i Sprawiedliwość

Urodzony: 11.06.1977 w Kole
Wykształcenie: wyższe, doktor habilitowany
Ukończone szkoły: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Prawo - magister (2001); Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Prawo konstytucyjne - doktor (2006); Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Prawo konstytucyjne - doktor habilitowany (2015).

Wykładowca akademicki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Od 2020 roku profesor na KUL. Wojewoda lubelski od 2015 roku, do momentu wyboru na posła z listy PiS w 2019 roku.


Ministerstwo Sprawiedliwości

Zbigniew Ziobro 

Solidarna Polska

Urodzony: 18.08.1970 w Krakowie
Wykształcenie: wyższe
Ukończone szkoły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa, Prawo - magister (1994).


 

Michał Cieślak (Porozumienie)

Urodzony: 09.12.1974 w Dąbrowie Tarnowskiej
Wykształcenie: wyższe
Ukończone szkoły: Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczy, Agroekonomia - magister inżynier (2001); Wyższa Warszawska Szkoła Biznesu, MBA (2017) - studia podyplomowe.

Ponadto:

Michał Dworczyk – Minister-Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Łukasz Schreiber – Minister-Członek Rady Ministrów

Konrad Szymański – Minister do spraw Unii Europejskiej

Michał Cieślak – Minister-Członek Rady Ministrów

Przedstawiciel Solidarnej Polski - Minister-Członek Rady Ministrów (nazwisko zostanie przedstawione w późniejszym terminie).