Pod Mszczonowem rozpoczęła się produkcja 30 tysięcy tubingów, czyli elementów do obudowy tuneli. Półkoliste części ścian zostaną wykorzystane w budowie tunelu średnicowego pod Łodzią, który połączy stacje Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego to inwestycja współfinansowana z Funduszy Europejskich, z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - poinformowało ministerstwo funduszy i polityki regionalnej.

- Budowa tunelu średnicowego to bardzo ważna inwestycja, która umożliwi rozwój nie tylko miasta, lecz także całego regionu. Dzięki węzłowi pod Łodzią powstanie „małe metro” na co dzień umożliwiające sprawną komunikację mieszkańcom miasta. To również istotne przedsięwzięcie w kontekście połączeń dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych, które zwiększą potencjał inwestycyjny i turystyczny województwa łódzkiego - powiedział Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Podziemna trasa, która powstaje pod miastem, to odchodzący od Łodzi Fabrycznej w stronę Łodzi Kaliskiej i Łodzi Żabieniec dwutorowy tunel o długości 3 km oraz cztery tunele jednotorowe o łącznej długości około 4,5 km. Tunel dwutorowy będzie miał średnicę 12,7 m, do jego budowy zostanie wykorzystanych 13,5 tys. tubingów. Natomiast tunele jednotorowe będą miały średnicę 5 m i powstaną z 16,4 tys. tubingów. Wykorzystywana w budowie łódzkich tuneli technologia TBM polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie.

Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac, które rozpoczęto od budowy dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni efektywny system kolejowych połączeń międzyregionalnych oraz szybsze połączenie przez centrum miasta. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne - na osi wschód - zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ - południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

Projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.
 Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl