Zgodnie z danymi, które przedstawił wiceszef MSWiA, od 18 sierpnia do Polski przyjechało 401 Białorusinów, którzy skorzystali z jednego ze specjalnych trybów. Białorusini przyjeżdżają m.in. dzięki wizom humanitarnym, procedurze udzielenia ochrony międzynarodowej lub w ramach programu dla przedsiębiorców „Poland. Business Harbour”. W szczególnych przypadkach na ich wjazd zezwala ponadto komendant Straży Granicznej.

Na wizach humanitarnych do Polski przyjechało do tej pory 216 Białorusinów, ale polscy konsulowie wydali takich wiz już znacznie więcej. Są one bezpłatne i długoterminowe, ważne do jednego roku. Białorusini otrzymują je w przyspieszonym i uproszczonym trybie.

106 Białorusinów złożyło natomiast wniosek o udzielnie ochrony międzynarodowej na terytorium RP, a 18 osób zadeklarowało złożenie takiego wniosku. Za tę procedurę odpowiada Urząd do Spraw Cudzoziemców.

W przypadku 57 osób indywidualną zgodę na wjazd do Polski wydał komendant Straży Granicznej, na co pozwala art. 32 Ustawy o cudzoziemcach. Do takich sytuacji dochodzi, gdy np. dana osoba, choć dotarła do granicy, nie ma tytułu wjazdowego na terytorium RP.

Cztery osoby wjechały z kolei na wizie uzyskanej w celu udziału w programie „Poland. Business Harbour”, koordynowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w KPRM, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz ze Startup Hub Poland. Program ten ma ułatwić białoruskim freelancerom, start-upom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium RP.

MSWiA w obliczu kryzysu politycznego na Białorusi zmieniło ponadto rozporządzenie dotyczące ograniczenia ruchu na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, które obowiązuje od marca w związku z pandemią Covid-19. Dzięki zmianie od tygodnia do Polski formalnie wjechać może każdy obywatel Białorusi posiadający tytuł wjazdowy - tak, jak przed pandemią. Jeszcze wcześniej Białorusinom umożliwiono wjazd na wizach humanitarnych, na wizach turystycznych i w ramach „Poland. Business Harbour”. Po wjeździe Białorusini są kierowani na kwarantannę.

Do tej pory, w różnym przewidzianym prawem trybie, wpuszczaliśmy wszystkich chcących przyjechać do Polski obywateli Białorusi. Niemniej, chcąc wyjść naprzeciw prośbom, postanowiliśmy dostosować przepisy obowiązującego rozporządzenia. Teraz formalnie do Polski będzie mogła wjechać każda osoba posiadająca tytuł wjazdowy.
- wyjaśniał Grodecki.

Resort zwraca uwagę, że liczba Białorusinów, którzy przyjechali do naszego kraju z powodu kryzysu, może być zatem większa. Liczba tych, którzy skorzystali z któregoś ze specjalnych trybów, w ciągu trzech tygodni wzrosła natomiast prawie czterokrotnie - do 8 września wynosiła 116.