Jak podaje Bogdan Sadowski na stronach KAI, przed reformą Kościół obchodził święto każdego z archaniołów osobno - Michała 29 września, Rafała 24 października, a Gabriela - 24 marca.

Archanioł Michał, hebrajskie Mika'el - "któż jak Bóg" - w Nowym Testamencie pojawia się jako wódz niebieskich hufców, walczący zwycięsko z szatanem. W piśmiennictwie kościelnym określany mianem "księcia aniołów", uznawany za anioła stróża wszystkich wiernych.
W ikonografii przedstawiany często z ognistym mieczem i tarczą, często z wijącym się u stóp szatanem przedstawianym jako smok. Jest patronem policjantów, żołnierzy, opiekunem pielgrzymów. Patronuje również wielu państwom, miastom, także w Polsce.

Gabriel ("Bóg jest moją siłą") znany jest w Biblii przede wszystkim ze zwiastowania Maryi narodzin Syna. Jest patronem pocztowców, dyplomatów, posłańców, a także patronem radia i telewizji.

Rafał ("Bóg uzdrawia") pojawia się w Księdze Tobiasza, gdzie pod postacią ludzką chroni i pomaga Tobiaszowi, wyjawiając na końcu, że jest " jednym z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański". Przedstawiany w ikonografii z krzyżem lub laską pielgrzyma. Jest patronem aptekarzy, lekarzy, chorych, a także wędrowców, pielgrzymów i żeglarzy. 

Kim są Archaniołowie? Bogdan Sadowski przywołuje słowa homilii św. Grzegorza Wielkiego, który mówił:

„Powiedzieliśmy, iż jest dziewięć chórów anielskich, a mianowicie wiemy z Pisma Świętego, iż są aniołowie, archaniołowie, moce, potęgi, księstwa, panowania, trony, cherubini i serafini” (za: Grzegorz Wielki, „Homilie na Ewangelie”, Warszawa 1970).

W różnych tradycjach różna jest liczba archaniołów, choć najczęściej wymienia się ich siedmiu.