W tajnym głosowaniu poparło go 25 senatorów, a jego rywala Bogdana Zdrojewskiego 16 senatorów. Jeden głos był nieważny.

Klub senacki KO musiał wybrać nowego przewodniczącego, ponieważ w sierpniu z kierowania nim zrezygnował Leszek Czarnobaj.

Procedura wyboru rozpoczęła się podczas ostatniego posiedzenia klubu senackiego, 9 września. Wówczas zgłoszono kandydatury Bosackiego i Zdrojewskiego oraz zdecydowano o zamknięciu listy kandydatów. Ustalono też, że wybory odbędą się częściowo w trybie korespondencyjnym, a do ostatecznego głosowania dojdzie 28 września.

Głosowanie było tajne. 

Klub senacki KO liczy 43 senatorów. W ostatni piątek doszło do wyboru nowego przewodniczącego parlamentarnego klubu Koalicji Obywatelskiej - w głosowaniu brali też udział senatorowie. Ostatecznie nowym szefem klubu, w miejsce Borysa Budki został Cezary Tomczyk, który otrzymał 115 głosów, a jego kontrkandydatka Urszula Augustyn 56 głosów.