Wystąpienie ASF w gospodarstwie w Jankowie Pierwszym potwierdził w poniedziałek Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Służby weterynaryjne w Kaliszu podjęły decyzję o wybiciu i zutylizowaniu 70 chorych zwierząt.

13 dni wcześniej pierwsze ognisko wystąpiło w gospodarstwie w Łaszkowie. Tam wybito ponad 100 chorych na ASF świń.

Wszystkie miejscowości w promieniu 10 km zostały objęte tzw. strefą zagrożenia; będzie obowiązywać przez 45 dni.

W tym okresie z zagrożonego terenu nie będzie można sprzedawać świń, ponieważ nie będziemy wydawać świadectw zdrowia

– wyjaśnił Miłosz Bąkowski.

Wzmożona ostrożność obowiązuje także myśliwych w czasie polowań. Najczęściej źródłem afrykańskiego pomoru świń są dziki, z których wirus przedostaje się na zwierzynę hodowlaną.

Odstrzelone dziki - mówił Bąkowski - będą musiały być badane na ASF i do czasu uzyskania wyników będą musiały być trzymane w chłodni.

Choroba ASF jest groźna dla zwierząt, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.