Pielgrzymka policjantów na Jasną Górę odbywa się tradycyjnie przed przypadającym 29 września świętem patrona policji, św. Michała Archanioła. Spotkanie rozpoczyna się od złożenia kwiatów przy umieszczonej w Kaplicy Matki Bożej płaskorzeźbie „Gloria Victis”, która upamiętnia 13 tys. policjantów II Rzeczypospolitej, zamordowanych przez Sowietów.

W homilii podczas mszy dla uczestników pielgrzymki biskup polowy Wojska Polskiego i delegat episkopatu ds. duszpasterstwa policji mówił m.in., że dojrzała wiara szuka wsparcia w rozumnej refleksji. Podkreślił, że służba najwyższym wartościom, do których należą zapewnienie bezpieczeństwa, przestrzeganie prawa i ład społeczny, domaga się rozumnego postępowania.

- Ponieważ zło organizuje się w grupy przestępcze i doskonali metody swojego działania, słudzy dobra nie mogą pozostawać bierni. Dziś, stojąc przed obliczem Boga i jasnogórskiej Pani, dziękujemy za wszelkie mądre, rozumne i odpowiedzialne decyzje, które wspierają polskich policjantów, dziękujemy za rozumne działanie każdego funkcjonariusza, który wezwany do zdarzenia musi jako pierwszy rozeznać i podejmować niezwykle odpowiedzialne decyzje

 – wskazał bp Guzdek.

- Jednocześnie przez wstawiennictwo Matki Bożej prośmy, aby nigdy nie zabrakło kobiet i mężczyzn dobrze wyszkolonych i zmotywowanych, zdolnych do służby w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszej umiłowanej ojczyzny, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia – zaapelował.

- Dziś, kiedy wspominamy 30. rocznicę powstania NSZZ Policjantów, dziękujmy Bogu za tych, którzy w sposób rozumny stawali i nadal stają w obronie godności i praw należnych stróżom naszego bezpieczeństwa. Szczególnie ważne są działania prawne oraz słowa wypowiadane w obronie funkcjonariuszy, którzy bywają napiętnowani i publicznie potępiani bez udowodnienia winy – uznał.

- Jeśli tego zabraknie, zło będzie się rozzuchwalać, a przestępcy będą zachęcani do podnoszenia ręki na polskiego policjanta

 – przestrzegł bp Guzdek.

- Mamy odwagę słuchać Słowa Bożego, które wzywa nas do refleksji nad jakością naszego życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Mamy też odwagę zastanowić się i uderzyć we własne piersi, jeśli zawiedliśmy pokładane w nas nadziej i popełniliśmy błędy. Dziś z odwagą i nadzieją zwracamy się do pośredniczki wszelkich łask i prosimy, aby nasze życie i służba były zgodne z bożym prawem i słusznymi oczekiwaniami ludzi myślących, ludzi o prawych sumieniach – zaznaczył.

- Z tego świętego miejsca kierujemy także apel do wszystkich ludzi dobrej woli i powtarzamy za Chrystusem, "co myślicie?” – zaakcentował biskup polowy Wojska Polskiego.

- Czy wolno lekceważyć godność drugiego człowieka? Czy wolno bezkarnie niszczyć autorytet polskiej policji? Czy wolno obrzucać wyzwiskami i przekleństwami tych, którzy stoją na straży przestrzegania prawa? Czy wolno bez żadnych konsekwencji atakować tych, którzy z narażeniem zdrowia i życia przyczyniają się do naszego bezpieczeństwa? Czy można tolerować mowę nienawiści wobec funkcjonariuszy policji?

 – pytał.

- Z tego miejsca kierujemy apel do wszystkich ludzi dobrej woli: nie zgadzajmy się na niszczenie autorytetu polskiej policji. Walka o doraźne interesy lub forsowanie własnych przekonań nie usprawiedliwiają przemocy wobec stróżów prawa; nie usprawiedliwia jej także lekceważenie obowiązujących nas przepisów – stwierdził bp Guzdek.

Temat ten podjął na zakończenie pielgrzymki przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Jak podkreślił, policjanci to ludzie, którzy czynią dobro, lecz aby to dobro czynić, muszą działać zdecydowanie i sprawnie, niejednokrotnie wchodząc w sferę osobistą drugiego człowieka i naruszając jego przestrzeń i nietykalność cielesną.

- To dobro to oczywiście bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo każdego człowieka, prawo do spokojnego życia – o te właśnie wartości na co dzień dbają o te wartości” – uściślił związkowiec zastrzegając, że policjanci czynią to zgodnie z zapisem w rocie ślubowania: z narażeniem życia i zdrowia.- 

Ciągle jednak znajdują się tacy, którzy mówią źle o policjantach, krytykują za podjęte działania, znieważają, złorzeczą

 – wskazał Jankowski, dodając, że część policjantów mierzy się ze złym, niesprawiedliwym słowem znajdując wsparcie w najbliższych, inni szukają wytchnienia w pasjach, wielu też co roku przyjeżdżało na Jasną Górę - w tym roku jedynie poprzez reprezentantów.

Szef NSZZ policjantów przytoczył też w tym kontekście historię sprzed kilku dni, gdy patrol policjantów z poświęceniem i skutecznie ratował rocznego chłopca, który nie mógł złapać oddechu.

- Dziennikarze zapytali policjanta, czy czuje się bohaterem. Odpowiedział, że on bohaterem się nie czuje, ale że wszyscy, którzy noszą niebieski mundur, są bohaterami – wskazał Jankowski.

W 19. Jasnogórskim Spotkaniu Środowiska Policyjnego uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki.