Wydarzenie będzie również transmitowane online. Partnerem koncertu jest Instytut Książki.

Jak poinformował Instytut Książki, inspiracją dla koncertu zatytułowanego „Do Szkiełka z Muzeum Czartoryskich” stała się inicjatywa dyrekcji Biblioteki Kraków, aby kolejnym poetą ujętym w popularnej serii Poeci Krakowa, wydawanej przez tę instytucję od lat, był właśnie Leszek Długosz.

Najnowszy tom poezji krakowskiego barda zatytułowany „Do szkiełka z Muzeum Czartoryskich”, jest kolejną pozycją w twórczości tego poety. Jest to 11 zbiór wierszy Długosza. Jeden z wierszy zawarty w tym tomiku poezji, który artysta zaprezentuje w niedzielę, stał się początkiem zamysłu, aby nazwać ten koncert jego tytułem i zrealizować w miejscu niecodziennym, jakim jest Muzeum Czartoryskich.

Podczas niedzielnego koncertu poeta zaprezentuje nie tylko najnowsze wiersze, ale i jego muzyczną „klasykę” zawierającą najbardziej znane pozycje repertuarowe, funkcjonujące od jego występów w Piwnicy pod Baranami, po dziś dzień.

Do współudziału w tym wydarzeniu artystycznym autor zaprosił swoich przyjaciół, muzyków: Wiesława Dziedzińskiego, Krzysztofa Oczkowskiego, Wiesława Murzańskiego oraz krytyka literackiego Wacława Smaszcza. Koncert poprowadzi pomysłodawczyni projektu Jolanta Janus.