W czasie obrad podjęto temat realizacji postulatów duszpasterskich z ubiegłego roku związanych z przygotowaniem do życia w małżeństwie i rodzinie.

- Omówiliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej w polskich misjach w poszczególnych krajach, której celem była diagnoza aktualnego stanu duszpasterstwa. Wyniki pokazały, że większość osób, które deklarują się jako katolicy, nie żyją zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, czyli wiedza nie przekłada się na zachowania. Dotyczy to zarówno praktyk pobożnościach, religijnych, jak i kierowanie się prawdami wiary i zasadami etycznymi z niej wypływającymi w życiu codziennym

 - powiedział bp Lechowicz.

Mimo zróżnicowanej sytuacji w różnych krajach, uczestnicy zebrania plenarnego PRDEZ przyznali, że na szczególne zainteresowanie zasługuje towarzyszenie młodym małżeństwom oraz tym, które przeżywają trudności.

Podkreślono, że towarzyszenie winno mieć charakter praktyczny, ewangelizacyjny i formacyjny oraz dokonywać się z pokorą, prawdą i miłością.

- Słowa papieża Franciszka z okazji 106. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy, aby podejść blisko osób do człowieka potrzebującego, wysłuchać go, poznać, dzielić się, uaktywniać oraz współpracować, są w pewnym sensie zobrazowaniem tego, jak powinno wyglądać nasze towarzyszeniem małżeństwom i rodzinom

 - powiedział bp Lechowicz.

W czasie zebrania wskazano także na potrzebę duszpasterskiego towarzyszenia tzw. małżeństwom mieszanym.

- Jest to spore wyzwanie zwłaszcza w takich krajach, jak Rumunia czy Węgry, gdzie odsetek Polaków jest znacznie mniejszy, niż np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Ponadto, dochodzą tam spore różnice kulturowe i religijne, co sprawia, że nie jest łatwo budować harmonijne relacje w takim małżeństwie - powiedział bp Lechowicz.

Komisja ds. Małżeństw i Rodzin działająca w ramach PRDEZ zobowiązała się przygotować konspekt ukazujący płaszczyzny i formy towarzyszenia małżonkom w środowiskach polonijnych. Podjęto też postanowienie związane z większą, niż dotychczas koordynacją i promocją działań w zakresie duszpasterstwa małżeństw i rodzin, zwłaszcza poprzez media elektroniczne.

Polską Radę Duszpasterską Europy Zachodniej stanowią osoby zaangażowane w duszpasterstwo polonijne w większości krajów europejskich – zarówno duchowni, siostry zakonne, jak i osoby świeckie. Jej członkowie spotykają się cyklicznie, by wymienić doświadczenia, ujednolicić metody działań duszpasterskich, a także poszukiwać rozwiązań problemów duszpasterstwa emigracyjnego.