Wielka Synagoga, zburzona przez Niemców po upadku powstania w getcie warszawskim, po raz trzeci zostanie symbolicznie odbudowana - obrazem, dźwiękiem i emocjami. Multimedialne wydarzenie według koncepcji artystki Gabi von Seltmann uczci 142. rocznicę otwarcia Wielkiej Synagogi.

Wizerunek powstającej z gruzów synagogi pojawi się na ścianie zajmującego jej miejsce Błękitnego Wieżowca. Z archiwalnego nagrania będzie można usłyszeć śpiew kantora tej synagogi, Gerszona Siroty, który zginął w warszawskim getcie, a fragmenty wiersza Bashert (Przeznaczenie) przeczyta autorka, Irena Klepfisz, córka Michała Klepfisza – żołnierza Żydowskiej Organizacji Bojowej.

Wielka Synagoga zbudowana przy ul. Tłomackie 7 była jedną z najwspanialszych polskich budowli wzniesionych w XIX wieku. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 26 września 1878 roku w święto Rosz ha-Szana. Podczas ceremonii rabin Izaak Cylklow przywitał rosyjskiego namiestnika hr. Pawła Kotzebue nie w języku rosyjskim, hebrajskim czy jidysz, lecz w polskim, co odebrano jako zgodę na wygłaszanie kazań w tym języku, gdyż ten ostatni nie zaprotestował. Wieczne światło przed Aron ha-kodesz zapalił Henryk Natanson.

W czasie II wojny światowej budowla była sukcesywnie niszczona przez hitlerowskich okupantów. Ostatecznie Wielka Synagoga została wysadzona w powietrze 16 maja 1943 roku, co było ostatnim aktem zniszczenia dzielnicy żydowskiej przez Niemców.