Jak czytamy w oświadczeniu zarządu regionu NSZZ "Solidarność", przyjął on z najwyższym zaniepokojeniem informację dotyczącą okoliczności i trybu zmiany kierownika Katedry Bezpieczeństwa oraz zmianę jej nazwy.

Zarząd apeluje do nowego rektora toruńskiej uczelni prof. Andrzeja Sokali o podjęcie działań w tej sprawie. Tryb zmiany na tym stanowisku oraz przekształceń katedry działającej w ramach Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie przedstawiciele "Solidarności" uważają za taki, który nie mieści się w odnośnych przepisach prawa pracy oraz zasadach dobrych obyczajów, etyki i jawności powodów.

"Naraża uczelnię na niewyważone oceny i opinie oraz tworzy wokół niej złą atmosferę — łącznie z posądzeniami o swoistą zemstę za niezłomną postawę pana profesora, powszechnie znanego, jako człowieka głoszącego potrzebę otwartości dyskusji, odważnie stającego po stronie innych naukowców, których autorytety osobiste i naukowe tendencyjnie podważano. Tak było w przypadku niedawnych ataków na prof. Aleksandra Nalaskowskiego, prof. Andrzeja Zybertowicza, prof. Tomasza Kozłowskiego i prof. Katarzynę Osińską"

- napisano w apelu do rektora UMK.

Dodano, że historyk prof. Polak aktywnie przeciwstawiał się zamiarowi likwidacji Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych, do której miało dojść na mocy wprowadzanych reform szkolnictwa wyższego.

"Zauważmy, że stanowiska pozbawia się człowieka w pełni kompetentnego — o olbrzymim, społecznie znanym, cenionym i wybitnym dorobku naukowym w postaci dwudziestu kilku książek autorskich, redakcji licznych prac zbiorowych oraz wydawcę książkowych edycji wydawnictw źródłowych"

 - napisał do rektora przewodniczący zarządu regionu NSZZ "Solidarność" Tomasz Jeziorek.

W apelu oceniono, że działalność prof. Polaka — przewodniczącego Kolegium IPN - "przynosi jedynie sławę i buduje wysoką pozycję UMK oraz Torunia, a przy tym regionu, zatem odsuwanie takiego profesora od prestiżowych funkcji musi wzbudzać sprzeciw".

Zaapelowano ponadto do władz rektorskich o zaprzestanie tego typu działań, gdyż są one w opinii "Solidarności" krzywdzące i przynoszące olbrzymie straty wizerunkowe uczelni.

Zaproponowano ustanowienie niezależnej od struktury wydziałowej Pracowni Badań Historii "Solidarności", której kierownictwo objąłby prof. Polak.

Władze UMK podkreślały, motywując planowane zmiany nazwy katedry, a co za tym idzie, także jej kierownictwa, względami związanymi z parametryzacją i koniecznością zatrudnienia na tym stanowisku osoby o udokumentowanym dorobku naukowym w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Pierwotnie UMK informowało, że nowym kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Narodowego zostanie najprawdopodobniej prof. Zdzisław Polcikiewicz. O ostatecznym obsadzeniu tej funkcji zadecyduje jednak konkurs.

- Rektor UMK zwrócił się do dziekana z prośbą o ogłoszenie konkursu na obsadę funkcji kierownika tej katedry. Do czasu rozstrzygnięcia, pełniącym obowiązki kierownika będzie pan profesor Wojciech Polak

 – powiedział Polskiemu Radiu PiK rzecznik prasowy UMK Marcin Czyżniewski.