Ta dobroczynna katolicka wspólnota zaangażowana jest w niesienie pomocy ubogim oraz migrantom. Jest współorganizatorem korytarzy humanitarnych dla uchodźców, które utworzyła we współpracy z władzami Włoch.

W spotkaniu z prezydentem RP uczestniczył m.in. założyciel Sant'Egidio Andrea Riccardi.

Wspólnota podała w komunikacie, że wśród tematów rozmowy z polskim prezydentem była troska o biednych, ubogich i seniorów, zwłaszcza w czasie pandemii, a także możliwe formy pomocy dla migrantów i uchodźców, w tym korytarze humanitarne. Mówiono też o działaniach na rzecz pokoju i krzewienia wolności religijnej.

Prezydent Duda, głosi nota wydana w Rzymie, podziękował wspólnocie za zaangażowanie na rzecz ubogich w Warszawie i w innych polskich miastach oraz wyraził nadzieję na zacieśnienie współpracy.