Nabór wniosków o stypendia przyznawane przez miasto rozpocznie się 1 października. O wsparcie ubiegać się mogą studenci rozpoczynający naukę w uczelni wyższej, którzy osiągnęli wysoki wynik z egzaminu maturalnego.

"To kontynuacja programu, rozpoczętego za zgodą Rady Miasta, już w ubiegłym roku. Wówczas wśród osób wyróżnionych znaleźli się studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechniki Świętokrzyskiej, lecz nie zamyka to drogi do ubiegania się o wsparcie finansowe żakom innych uczelni"

– poinformował Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc.

Zaznaczył, że stypendia są nie tylko nagrodą za osiągnięcie znakomitych wyników w nauce, ale również docenieniem chęci dalszego kształcenia się na uczelniach w stolicy województwa świętokrzyskiego.

"Program został przyjęty bardzo dobrze przez środowisko akademickie, władze uczelni, ale przede wszystkim studentów. Nie mieliśmy wątpliwości, że warto go kontynuować i rozwijać"

- podkreślił Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc.

"Wszystkich żaków zachęcam do aplikowania o te środki, które ułatwią dalszą edukację i będą wsparciem dla ich dalszego rozwoju" – dodał.

Stypendium przysługuje studentowi, który: ma status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w Kielcach, uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 78 proc. liczony, jako średnia z dwóch wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Pod uwagę będą brane także aktywności szkolne lub pozaszkolne w zakresie działalności artystycznej, społecznej, przedsiębiorczości i wolontariatu.

Miasto na stypendia przyznawane w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego przeznaczy 700 tys. zł. Miesięczne wsparcie dla studenta wyniesie 500 złotych i będzie ono obowiązywać przez rok. Z programu będzie mogło skorzystać około 110 żaków.