Jak podał Wydział Komunikacji Społecznej CBA, zatrzymani są podejrzewani o uszczuplenie podatku VAT na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Ze zgromadzonego przez CBA materiału wynika, że od stycznia 2012 r. do lipca 2019 r. osoby te przyjęły co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT. Ich łączna kwota to blisko 29 milionów złotych. Faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a dotyczyły fikcyjnej sprzedaży między innymi usług reklamowych i zostały wykorzystane do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT. W sprawie doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych.

Funkcjonariusze CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanych, którzy zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach i tam usłyszeli zarzuty związane z przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT, wprowadzaniem ich do obrotu gospodarczego oraz praniem brudnych pieniędzy.