Ministerstwo Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu ruszają z przyjmowaniem wniosków od firm o pomoc w ramach tzw. Polityki Nowej Szansy. Budżet tego programu pomocy to 120 mln zł rocznie przez 10 lat i dodatkowo co najmniej 600 mln zł.

O wsparcie ubiegać będą się mogli przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, tacy, którzy są już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego albo ci, którzy stanęli wobec groźby likwidacji. Program obejmuje firmy każdej wielkości.

Wniosek o pomoc można od czwartku złożyć bezpośrednio w Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest operatorem programu lub w Ministerstwie Rozwoju lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową. Wzór wniosków oraz wykaz dokumentacji znajduje się na stronie https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Na wsparcie w ramach Polityki Nowej Szansy przez 10 lat trafiać będzie z budżetu państwa 120 mln złotych. Dodatkowo pula ta będzie zasilona środkami z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln złotych.

Pierwszą formą pomocy, dostępną w programie Polityka Nowej Szansy są krótkookresowe pożyczki - na 6 miesięcy. Wysokość będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty wykorzystując kolejny instrument Polityki Nowej Szansy – pomoc na restrukturyzację. Jej celem jest zapewnienie płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji.

Polityka Nowej Szansy przewiduje też tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane, jako kontynuacja pomocy na ratowanie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Ostatni instrument – tzw. pomoc na restrukturyzację – jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.
 

„Opracowaliśmy rozwiązania pod szyldem Polityka Nowej Szansy z myślą o przedsiębiorcach, którzy już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia go pogłębiła. Mowa tu o takich firmach, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne i chcą uratować swój biznes, także mają na to pomysł. Instrumenty Polityki Nowej Szansy uzupełniają znane już przedsiębiorcom narzędzia wsparcia z tarcz antykryzysowych. Pomoc będzie mogła być udzielana zarówno przedsiębiorcom, których trudności nie są związane z epidemią, jak i tym, którzy dotknięci skutkami COVID-19 skorzystali z tarczy antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia

podkreśliła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„Polityka Nowej Szansy i przyjęta w jej ramach ustawa o pomocy publicznej stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, w tym również spowodowanych przez epidemię Covid-19, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju. Środki pochodzące z tej ustawy można jednocześnie łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej”

zaznaczył wiceprezes ARP Paweł Kolczyński.

Jako dodał, Agencja, dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z biznesem, w tym również z przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, posiada niezbędny know-how w obszarze restrukturyzacji, którym będzie w stanie się podzielić z beneficjentami programu.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl