Ważna wizyta we Włoszech

Prezydent RP Andrzej Duda przebywa z wizytą we Włoszech. Towarzyszy mu dzisiejszy gość redaktor Katarzyny Gójskiej w "Sygnałach Dnia" - prof. Krzysztof Szczerski. W porannym programie pytany był o wizytę i jej cele. Dziś przed polską delegacją spotkanie z papieżem Franciszkiem.

- To ważna wizyta, bo w Europie należy rozmawiać także z państwami, które mają inne optykę, inną wrażliwość, żeby zbudować europejski konsensus. Polska i Włochy mają różne spojrzenia na wiele spraw, ale potrzebny jest dialog, żeby ucierać tą zgodę, balansując pomiędzy tymi wrażliwościami. Ważne jest też zmniejszanie napięć pomiędzy północą i południem. To bardzo ważne polsko-włoskie. Dziś także bardzo ważna decyzja w Watykanie, rozmowa z Ojcem Świętym. O globalnej solidarności będzie pan prezydent rozmawiał z Papieżem Franciszkiem

- wymieniał szef Gabinetu Prezydenta RP. 

Czego oczekuje prezydent?

Jeżeli chodzi o polską politykę, to sporo się ostatnio działo - szczególnie w obozie Zjednoczonej Prawicy, w którym - jak wskazują najnowsze doniesienia - dojdzie do zgody i podpisana zostanie nowa umowa koalicyjna PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski. Czego od koalicji rządzącej oczekuje prezydent Andrzej Duda?

- Pan prezydent oczekuje od koalicji rządzącej tego, co było obiecywane wyborcom - spokoju, stabilności i skuteczności w reformowaniu państwa. Każdy krok, który nas do tego zbliża, jest krokiem w dobrą stronę. Dobrze, żeby nowy kształt rządu wyłonił się w sposób czytelny od razu, żeby nie było zmian stopniowych, żeby nie było nieustannego dokonywania zmian, a żebyśmy mogli mówić o odnowionej radzie ministrów po nowej umowie koalicyjnej

- mówił prof. Krzysztof Szczerski.

- Ważne, żeby efektem tych rozmów był stabilny, skuteczny i zdolny do reformowania Polski rząd

- dodał. 

"To sygnał do wyborców"

Coraz głośniej mówi się też o tym, że do rządu powróci Jarosław Kaczyński - jako wicepremier, ale prawdopodobnie będzie też nadzorował Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak taka sytuacja oceniana jest przez szefa Gabinetu Prezydenta RP?

- Wejście prezesa Kaczyńskiego do gabinetu oznacza, że jest szansa na to, że rządy Zjednoczonej Prawicy będą skuteczne i stabilne. Prezes Kaczyński nie wchodziłby do rządu tymczasowego. Prezes Kaczyński wchodzi do rządu, który wyłoni się po nowej umowie koalicyjnej, a to oznacza, że wierzy to, że rząd, który ma przyszłość i ma szansę, żeby stabilnie i skutecznie przeprowadzać reformy

- podkreślił prof. Krzysztof Szczerski.

- To sygnał do wyborców i polityków w Polsce, że prezes Kaczyński uznaje, że nowa umowa koalicyjna daje gwarancję stabilnego rządu i daje szansę na kolejne trzy lata rządu większościowego w Polsce

- zaznaczył.