Reporterzy zostali odwiezieni na komisariat.

W czwartek z aresztu w mińskim Zaułku Akrescina powinni wyjść fotoreporterzy Alaksandr Wasiukowicz i Uładź Hrydzin.

16 września zostali oni skazani na 11 dni aresztu za rzekomy udział w nielegalnym zgromadzeniu. Reporterzy relacjonowali marsz protestu w Mińsku.