Utworzenie urzędu pełnomocnika ma na celu - jak informuje rząd - stworzenie ośrodka koordynującego dialog pomiędzy administracją rządową a partnerami społeczno‑gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inicjatyw polityki młodzieżowej.

Do zadań pełnomocnika ds. polityki młodzieżowej będzie należeć m.in. współpraca z rządem, samorządem i organizacjami trzeciego sektora w zakresie działań wpływających na zwiększanie zaangażowania młodzieży w życie publiczne, monitorowanie działań rządu i samorządu ws. związanych z młodzieżą, współpracą z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. 

Piotr Mazurek od 10 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, głównie o profilu młodzieżowym. Współorganizował m.in. wiele edycji Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego oraz  Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od kwietnia 2011 do listopada 2013 koordynował projekt „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. W latach 2011-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber.  

Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” przyjętego w maju 2015 roku przez kandydata na urząd prezydenta RP Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla młodych Polaków. Brał udział w roli prelegenta w licznych konferencjach m.in. Kongresie „Polska Wielki Projekt” oraz dwóch Kongresach Programowych Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” (2015 i 2019). Od listopada 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcje: asystenta politycznego, doradcy oraz Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego. W lutym 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju. Przystąpił w jej ramach do Sekcji „Edukacja, Młode Pokolenie, Sport” oraz „Kultura, Polityka Historyczna, Tożsamość Narodowa”. W 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek powołał go do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2018 roku został członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wszedł także w skład Komitetów Sterująco-Monitorujących trzech programów rządowych wspierających trzeci sektor: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (jako przewodniczący).

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany radnym Rady m.st. Warszawy. W Radzie objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury oraz członka Komisji Edukacji oraz Nazewnictwa. Był współtwórcą projektu ustawy powołującej Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W październiku 2019 roku został członkiem tego organu, a następnie wybrano go jego współprzewodniczącym (ze strony rządowo-samorządowej).