Temat: Bieżące wydarzenia polityczne - zarówno w Polsce, jak i na świecie - z perspektywy młodego pokolenia. 

Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszelkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia.