Od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Beskidów Orawskich (po słowackiej stronie). Na mapach jednak i w przewodnikach zwykle spotkać się można z innym podziałem, w którym do Beskidu Makowskiego dodatkowo zaliczane jest jeszcze całe Pasmo Lubomira i Łysiny oraz Zębalowa. Pasmo Przedbabiogórskie, czasami zaliczane jest do Beskidu Żywieckiego.

Beskid Makowski zbudowany jest z piaskowców magurskich przewarstwionych warstwami łupków. W łupkach wyrzeźbione zostały doliny rzeczne. Składa się z wielu rozczłonkowanych pasm górskich i wzniesień. 

Na klimat w Beskidzie Makowskim wpływa zróżnicowana rzeźba terenu. Średnia temperatura wynosi od 5 do 7 °C. Wiosna trwa długo i jest chłodna i deszczowa, nawroty niskiej temperatury występują aż do maja. Lato bywa trochę cieplejsze niż w Beskidzie Żywieckim, lecz trwa tyle samo. Jesień jest długa i sucha. Notowane są częste wahania temperatury, tak, jak i w reszcie regionu. Zima utrzymuje się zazwyczaj od końca listopada do marca. Przeciętnie najwięcej opadów zaobserwowano w czerwcu i w sierpniu, a najmniej w październiku, średnia roczna wynosi 800 mm. Podobnie jak w Beskidzie Wyspowym zdarzają się tu inwersje temperatury.

Jest to obszar dość gęsto zaludniony. Lasy występują głównie na wyższych grzbietach górskich, natomiast doliny i śródgórskie zrównania zajęte są pod uprawy rolne i osady ludzkie. Na terenie Beskidu Makowskiego znajdują się cztery miasta: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Jordanów oraz Myślenice.

Na obszarze Beskidu Makowskiego bazę noclegową stanowią schroniska prywatne i chatki studenckie: Schronisko „Zygmuntówka” na Przełęczy Klekociny, Schronisko „Opaczne” na Przełęczy Opaczne, Studenckie Schronisko Turystyczne „Lasek” pod szczytem Łoska, Studencki Schron Turystyczny „Pod Solniskiem” w Lachowicach-Adamach.

Mędralowa to szczyt o wysokości 1169 m znajdujący się w Paśmie Mędralowej, na mapach i w przewodnikach turystycznych często zaliczanej do Beskidu Żywieckiego. Jednak według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski opracowanej przez Jerzego Kondrackiego należy do Pasma Przedbabiogórskiego w Beskidzie Makowskim. Po stronie słowackiej są to Oravské Beskydy.

Mędralowa jest najwyższym szczytem całego Beskidu Makowskiego. Znajduje się na granicy polsko-słowackiej, w grzbiecie pomiędzy Przełęczą Jałowiecką Północną (998 m) oddzielającą ją od Pasma Babiogórskiego, a przełęczą Głuchaczki (830 m) oddzielającą ją od Grupy Pilska. Grzbietem tym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny. Pomiędzy głównym wierzchołkiem Mędralowej a przełęczą Głuchaczki na mapach wyróżniany jest jeszcze mało wybitny szczyt Mędralowej Zachodniej (1024 m).

Mędralowa ma dwa wierzchołki (zachodni i wschodni) znajdujące się w odległości około 500 m od siebie. Pomiędzy nimi znajduje się Hala Mędralowa. Wyższy jest wierzchołek zachodni. 
Na wschodnim, niższym wierzchołku Mędralowej znajduje się słupek graniczny III/90. Jest to historyczny punkt graniczny. Do 1564 schodziły się na nim granice Węgier, Polski i ziem śląskich, a w czasie II wojny światowej granice Generalnego Gubernatorstwa, III Rzeszy i Słowacji. Wcześniej, w latach 1938-1939, cały szczyt Mędralowej znalazł się w granicach Polski (II Rzeczpospolita wymusiła na Czechosłowacji oddanie południowych stoków góry). W czasie II wojny światowej Niemcy przy pomocy miejscowej ludności wykonali na grzbiecie Mędralowej system ziemnych umocnień. Pozostałości okopów można zaobserwować jeszcze obecnie. Na wierzchołku tym Słowacy ustawili dużą tablicę informacyjną z opisem ciekawych miejsc w okolicy. Tablica jest w kilku językach, w tym również w języku polskim.

Według "Przewodnika po Beskidach Zachodnich" K. Sosnowskiego Góra Mędralowa nazwę otrzymała od A. Mędrali z Przyborowa, b. właściciela hali szczytowej, która częściowo została przez zarząd dóbr żywieckich zakupiona i zalesiona. 

Mędralowa jest całkowicie zalesiona, ale na jej północnych podszczytowych stokach znajduje się rozległa polana zwana Halą Mędralową. Na polanie znajduje się szałas, utrzymany w bardzo dobrym stanie (m.in. również dzięki społecznemu zaangażowaniu turystów i przewodników beskidzkich). Można w nim znaleźć schronienie przed deszczem, a w razie potrzeby również przenocować. Przebiegająca przez Mędralową granica polsko-słowacka jest najdalej na północ wysuniętym punktem granicznym Słowacji. Mędralowa jest jednym z punktów przelotowych szlaku prowadzącego z Babiej Góry na Pilsko. Roztacza się z niej widok na Jałowiec i Beskid Mały.

Z powodu trzymania się innego podziału geograficznego Polski Mędralowa nie znalazła się w Koronie Gór Polski (KGP). Jednak według podziału J. Kondrackiego jest ona najwyższym szczytem Beskidu Makowskiego i powinna być zaliczona do KGP.