„W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki”

– czytamy na stronie gov.pl deklaracje ministra klimatu Michała Kurtyki.

PEP nie jest całkowicie nowym dokumentem, ale konieczna była aktualizacja wcześniejszej wersji projektu. Oczywiście jest to spowodowane pandemią koronawirusa i skutkami gospodarczymi sytuacji, której wcześniej nikt na świecie nie był w stanie przewidzieć. Poza tym w Unii Europejskiej obecnie kładziony jest mocny nacisk na rozwój nowych technologii – to także zostało uwzględnione w najnowszym projekcie.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” oparta została na trzech filarach:

  1. sprawiedliwa transformacja
  2. zeroemisyjny system energetyczny
  3. dobra jakość powietrza

Sprawiedliwa transformacja: głównym celem jest skierowanie w ciągu 10 lat do regionów uzależnionych od wydobycia paliw kopalnych 60 ml zł pochodzących z funduszy unijnych. Zakłada się również stworzenie 300 tys. nowych miejsc pracy, które powstaną wraz z rozwojem branży energetyki odnawialnej.

Zeroemisyjny system energetyczny: kluczowym celem jest stworzenie w ciągu 20 lat zeroemisyjnego systemu energetycznego. Inwestycja jest ogromna, a jej koszty liczone są w dziesiątkach miliardów złotych.

„Ten system musi powstać, bo bez niego nie utrzymamy ciągłości zaopatrzenia w energię elektryczną. To ogromne wyzwanie, ponieważ musi być on co najmniej wielkości obecnego systemu, a obecnie ok. 70 proc. mocy ma ponad 30 lat”

– podkreślił w rozmowie z PAP minister Kurtyka.

A na stronie gov.pl dodatkowo czytamy: „W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce”.

Dobra jakość powietrza: w założeniu chodzi o rezygnację z węgla wykorzystywanego w ciepłownictwie indywidualnym; w miastach do 2030 r., a na terenach wiejskich termin jest o 10 lat dłuższy. Paliwa kopalne mają zastąpić inne źródła ciepła.

„Zmiany te doprowadzą do gruntownej poprawy jakości powietrza, redukcji emisji zanieczyszczeń, a przez to poprawy jakości życia społeczeństwa”

– powiedział minister Kurtyka.

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Ten dokument strategiczny wskazuje kierunki, w jakich zmierzać będzie polski sektor energetyczny. PEP2040 będzie kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym” (źródło gov.pl)