- Jest to zaproszenie nie tylko do ludzi wierzących, ale do całej opinii publicznej, aby zatrzymać się i spojrzeć obiektywnie na sytuację milionów ludzi - migrantów i uchodźców, którzy na skutek wojen, konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i humanitarnych żebrzą o przeżycie - powiedział bp Zadarko.

Dodał, że jest to również okazja do modlitwy za wszystkich, którzy są migrantami i uchodźcami oraz za tych, którzy im pomagają.

W związku ze Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy zgodnie z tradycją papież wydał specjalne orędzie. W tym roku zwraca uwagę na problem wewnętrznych przesiedleńców.

- To grupa, która według obowiązujących przepisów i regulacji nie podpada pod kategorie uchodźców, a jest to znacząca grupa ludzi, która pozostaje skazana na łaskę i niełaskę

 - powiedział dzisiaj bp Zadarko w czasie konferencji w siedzibie KEP.

Duchowny zwrócił uwagę, że w skali całego świata według szacunków organizacji zajmujących się migrantami jest 33-34 mln osób, z tego ok 8,5 mln to ofiary konfliktów - najczęściej wojennych, a pozostałe ponad 20 mln to ludzie, którzy uciekają na skutek katastrof naturalnych lub humanitarnych wewnątrz danego kraju lub do kraju sąsiedniego szukając schronienia.

Bp Zadarko powiedział, że tegoroczne orędzie papieża Franciszka stanowi kontynuację jego nauczania w stosunku do uchodźców od 2013 roku.

- Ojciec Święty streszcza ją za pomocą czterech czasowników: przyjąć, promować, ochraniać i integrować. W tym roku, papież dołożył jeszcze sześć nowych wskazań mówiąc, że: "Trzeba znać, żeby zrozumieć", "Trzeba zbliżyć się, aby służyć", "Trzeba słuchać, żeby się pojednać"; "Trzeba się dzielić, żeby się rozwijać"; "Trzeba angażować, żeby promować"; "By budować, trzeba współpracować" - powiedział hierarcha.

- Myślę, że to będzie dekalog chrześcijańskiej postawy wobec migrantów i uchodźców

 - podkreślił bp Zadarko.

Zwrócił uwagę, że często postawy wobec uchodźców, w tym także uchodźców wewnętrznych wynikają nie z gruntownej wiedzy o danym człowieku i jego sytuacji, ale ze stereotypów i bardzo emocjonalnych przekazów medialnych.

- Mówmy o faktach, o konkretnych liczbach, a nie o zjawiskach i o emocjonalnych przekazach, które bardzo często są zideologizowane i zniekształcone - powiedział bp Zadarko.

- Papież zachęca katolików do podjęcia trudu poznania człowieka, który znajduje się w sytuacji wewnętrznego przesiedlenia, a więc spotkania się z nim - z tym, który żebrze o uratowanie życia - dodał bp Zadarko.

W ocenie hierarchy "bardzo ważne jest, abyśmy nie ograniczali się tylko do zbiórek pieniędzy, które w jakiś sposób nas usprawiedliwiają, bo pomagamy obcym, pomagamy migrantom - także tym, którzy są bardzo daleko: w Syrii, w Iraku, mając jednocześnie tu obok siebie ludzi, którzy pozostają dla nas anonimowi i zamknięci w sobie z własnymi problemami".

Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek zwrócił uwagę, że trudno mówić o budowaniu integralnego społeczeństwa, bez wyjaśnienia spraw, które stoją między członkami różnych narodów.

- Nie ma integracji bez wyjaśnienia konfliktów. Pojednanie, o którym mówimy w Kościele, jest możliwe tylko wówczas, kiedy będziemy się wzajemnie słuchać, kiedy doprowadzimy do sytuacji dialogu - podkreślił bp Zadarko.

Zaznaczył, że człowiek ma prawo się bogacić, ale nie może to przysłonić mu drugiej osoby i jej potrzeb.

- Winien dzielić się nim z innymi, z tymi, których na to nie stać, którzy nie są w stanie osiągnąć takiej kondycji.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Ma być okazją dla pobudzenia odpowiedzialności chrześcijan wobec migrantów oraz do przypomnienia obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów. Od 2019 roku Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w ostatnią niedzielę września każdego roku. W poprzednich latach obchodzony był w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego.