Czy oficjalne kanały informacyjne jednostki samorządu terytorialnego są właściwym miejscem do reprezentowania opcji światopoglądowych jednej z organizacji religijnych? - pyta Scheuring-Wielgus w piśmie do wójta, które sama opublikowała na Twitterze. 

- Czy na gminnej stronie BIP mona znaleć analogiczne informacje dotyczące Świadków Jehowy ze zboru w Czernikowie oraz takie, które są skierowane także do mieszkańców bezwyznaniowych i niewierzących? Jeżeli nie, to jest to jawne pogwałcenie konstytucyjnej zasady równości, czego żaden organ władzy państwowej, w tym jednostka samorządu terytoryalnego, absolutnie nie powinna robić 

- kontynuuje, dodając, że jest "wzburzona" zaistniałą sytuacją.

Być może stało się tak dlatego, że w ogłoszeniach duszpasterskich pojawiła się informacja o zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przeciwko ideologii LGBT. 

Scheuring-Wielgus poprosiła nie tylko o wycofanie publikacji ogłoszeń duszpasterskich ze strony BIP, ale również o... podanie terminu najbliższej sesji rady gminy. Być może zamierza więc zawitać do Czernikowa osobiście.