Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2020 r. wyniosło 1.091,3 mld zł, czyli 3 mld zł (-0,3 proc.) mniej mdm - podał resort finansów w szacunkowych danych.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 836,2 mld zł,

- dług w walutach obcych: ok. 255,1 mld zł (tj. 23,4 proc. całego długu SP).Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl