Jak przekazał major Krzysztof Grzech, do zatrzymania 20-letniego obywatela Gruzji doszło kilka dni temu we Wrocławiu.

- Zatrzymanie było efektem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez funkcjonariuszy z warszawskiej placówki Straży Granicznej Warszawa – Okęcie

 - podkreślił.

Wskazał, że 20-letni mężczyzna podejrzewany jest o organizowanie, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców.

- Cudzoziemiec na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadał za przekazywanie dokumentów uprawniających do przekraczania granicy RP, zakup biletów lotniczych, odbieranie cudzoziemców z lotnisk na terenie całego kraju, których następnie przechowywał w zajmowanym przez siebie mieszkaniu, a także wprowadzanie w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej, co do okoliczności przyjazdu cudzoziemców do Polski

 - powiedział Grzech.

- Cudzoziemcy przylatujący do Polski w trakcie kontroli granicznej posługiwali się przed funkcjonariuszami Straży Granicznej podrobionymi na wzór autentyczny dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy - tłumaczył.

Poinformował również, że w prokuraturze 20-letni mężczyzna usłyszał zarzut z art. 264§3 kodeksu karnego (organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej), do którego obywatel Gruzji się częściowo przyznał i złożył wyjaśnienia.

- Decyzją Sądu Rejonowego wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - dodał.