W liście do uczestników prezydent nawiązał do 40. rocznicy Sierpnia '80 i powstania NSZZ "Solidarność". Wyraził przekonanie, że zasady solidarności są na stałe obecne w polskich sercach i sumieniach oraz życzył, aby wszyscy kierowali się nimi w pracy zawodowej, służbie publicznej i działalności społecznej.

"W tej szczególnej okazji kieruję słowa uznania i gorące gratulacje do wszystkich działaczy organizacji, której zasług dla naszego narodu nie sposób przecenić. Łączę się z Państwem w modlitwie za ojczyznę i polski świat pracy, dziękując Opatrzności za dar wolności za ten nasz wspaniały wspólny sukces, którym jest własne, suwerenne państwo"

- napisał Duda w liście odczytanym przez Annę Surówkę-Pasek z Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent przypomniał, że 2020 r. jest obchodzona setna rocznica urodzin patrona Solidarności – św. Jana Pawła II. Jak podkreślił prezydent, to pontyfikat papieża-Polaka był przełomem w najnowszych dziejach naszego kraju, a jego słowa, wypowiedziane podczas pielgrzymki w 1979 r. dały początek przemianie społecznej, nazywanej "pokojową rewolucją".

Duda przypomniał też, że już rok później na bramie Stoczni Gdańskiej, która stała się kolebką rodzącej się Solidarności, protestujący zwiesili portret papieża, który bronił praw i godności ludzi pracy.

"Nade wszystko zawieszono tam wizerunki Chrystusa i Matki Bożej – na znak, że robotniczy protest i powszechne dążenie wolnościowe są oparte na chrześcijańskich wartościach i dziedzictwie Polaków"

- dodał.

Prezydent wskazał, że choć dziś wydarzenia z 1980 r. wspominamy jako oczywistą historię, przed laty wzbudzała ona niedowierzanie zarówno wśród przedstawicieli reżimu, jak i obywateli Zachodu, "bo oto przeciwko ustrojowi komunistycznemu podnieśli się ci, którym miał on rzekomo służyć – ludzie najcięższego trudu, pracownicy wielkich zakładów przemysłowych", którzy odwoływali się do tradycji i tożsamości narodowej.

"Wyjątkowy ruch związkowy, dbający o prawa pracownicze i kultywujący etos patriotyczny, to wyraz tego kim jesteśmy, sama zaś nazwa i znak Solidarności należą po dziś dzień do najszerzej znanych na świecie symboli polskości, dlatego skłaniając głowę przed jej bohaterami chcę podziękować również wszystkim, którzy kontynuują to dzieło. Wierzę, że budując Polskę sprawiedliwą i solidarną, wierną swojej pamięci i wartościom, urzeczywistniamy ideały Sierpnia i zapewniamy gospodarce narodowej dobre perspektywy rozwoju"

- oświadczył Duda