Jest ona pozostałością prastarej puszczy, która w średniowieczu rozciągała się między Krakowem a Przemszą.

Teren puszczy znajduje się na pofałdowanej równinie powstałej na przedpolu lodowcowym. Jednolity kompleks leśny, przerywany naturalnymi polanami, w najdłuższym miejscu osiąga 8 km w najszerszym około 4 km.

Potok Chechło dzieli Puszczę na dwie części. Część północna (zwana Lasem Dulowskim) jest piaszczysta i sucha. Dominuje tu sosna i świerk. Część południowa (Las Bagno, Las Rudno) jest podmokła i zatorfiona. Występują tu torfowiska niskie, lasy olchowy, gęsty bór bagienny. Spotykamy tu również lasy w typie buczyny karpackiej.

W latach 60. XX w. przywędrowało tutaj stado łosi. Obecnie żyje tu kilkanaście osobników. Można tu spotkać jelenie, sarny i dziki. Dawniej gnieździł się tu bocian czarny, a wiosną na polanach odbywały swe toki cietrzewie. Spośród ptactwa żyją tu również: czajki, derkacze, krogulce, myszołowy, jastrzębie gołębiarze. W Puszczy Dulowskiej żyje również minóg strumieniowy i traszka górska. W latach 80. XX w. osiedlono tu kilka par bobrów. Ich populacja liczy obecnie kilkadziesiąt sztuk. Wybudowane przez nie tamy przyczyniły się do zalania około 20 ha lasu.

Wokół puszczy leżą miejscowości: Dulowa, Wola Filipowska, Krzeszowice, Tenczynek, Rudno, Zalas, Nieporaz, Bolęcin, Piła Kościelecka, Trzebinia, Chrzanów, Młoszowa. Obszar puszczy podzielony jest pomiędzy Nadleśnictwo Chrzanów (część zachodnia puszczy) oraz Nadleśnictwo Krzeszowice (część wschodnia puszczy).

Przez Puszczę Dulowską płynie rzeka Chechło oraz Dulówka będąca początkiem rzeki Rudawy. W latach 80. XX w. przez południowy fragment puszczy wybudowano autostradę A4.

Ciekawsze gatunki zwierząt występujących w Puszczy: jeleń europejski, daniel, borsuk, wydra, gronostaj, rzęsorek rzeczek, popielica, orzesznica, nocek duży, kobuz, puszczyk, żuraw, dzięcioł czarny, raniuszek, wilga, kruk, grubodziób, gil, żmija zygzakowata, kumak nizinny, rzekotka drzewna, pstrąg potokowy, szczupak, okoń. 

W centralnej części puszczy położony jest Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) znajdujący w zarządzie Nadleśnictwa Chrzanów. Na południowo-wschodnim skraju Puszczy Dulowskiej położone jest studio nagrań Alvernia Studios.

Szlaki rowerowe: zielony z Krzeszowic przez Miękinię, Dolinę Kamienic, Wolę Filipowską, Puszczę Dulowską, Las Orlej, rezerwat przyrody Dolina Potoku Rudno, Dolinę Sanki i Niedźwiedzią Górę do Krzeszowic; czerwony Psary, Karniowice, Dulowa, Puszcza Dulowska, Bolęcin; niebieski Zalew Chechło, Puszcza Dulowska, Zamek Tenczyn; czarny – Regulice, Nieporaz, Kopuły RMF, Puszcza Dulowska, Zamek Tenczyn.

Co roku na terenie Puszczy Dulowskiej organizowane są biegi pod nazwą Puszcza Run. Przez puszczę przebiega ścieżka przyrodniczo-leśna w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego ciekawych i cennych przyrodniczo terenów leśnych. W 2015 roku otwarto ścieżkę rowerową „Wolność jest w naturze”.