Podane przez Wojewódzką Sanitarną Stację Epidemiologiczną (WSSE) w Gdańsku wyniki badań dotyczą próbek wody pobranych u ujścia Wisły w czwartek.

WSSE poinformowała na swojej stronie internetowej, że jakość wody na kąpielisku w Mikoszewie wykazała przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia 1976 NPL/100 ml. wody coli (dopuszczalna wartość wynosi ? 1000 NPL/100 ml wody) oraz Enterokoki – 490 jtk/100 ml. wody (dopuszczalna wartość ? 400 jtk/100 ml wody).

- Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z przedstawionymi wynikami badań apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Zatoki Gdańskiej w wyżej wskazanym kąpielisku

- czytamy na stronie WSSE w Gdańsku.

Jednocześnie na stronie WSSE podano, że na kąpielisku Gdańsk – Świbno, gdzie również w czwartek pobrano próbki do badania, analiza próbek wody wykazała, że "jej jakość w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym".

Próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z okolic miejsca, w którym uchodzi do niej Wisła, pobierane są przez pracowników pomorskiego Sanepidu codziennie począwszy od 4 września, kiedy to do Bałtyku dotarła pierwsza fala niosąca z sobą nieczystości ze stolicy.

Fekalia z "Czajki" zatruwają środowisko

Badania wody u ujścia Wisły mają związek ze zrzutem do rzeki ścieków po awarii sieci przesyłającej nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do warszawskiej oczyszczalni "Czajka". Do awarii doszło w sobotę 29 sierpnia.

W stolicy trwają prace przy budowie tymczasowego kolektora, którym mają być przesyłane nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wojsko zbudowało na Wiśle most pontonowy. Ułożono na nim dwie nitki bypassu, którym mają popłynąć ścieki do oczyszczalni.

Poprzednia awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" miała miejsce rok temu. W jej efekcie nieczystości także były zrzucane do Wisły.